Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN ÜST LİMİTLER ARTIRILDI.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542) 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar kapsamında sağlanacak faiz desteğine ilişkin kredi anapara tutarları için üst limitler artırılarak aşağıdaki şekilde belirlendi:

Karar ile, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı üst limiti 625.000 TL’den 1.000.000 TL‘ye çıkarıldı.

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca;

 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) ve Denetçi kavramları Yönetmelik’ten kaldırıldı.
 • Finansal raporlama çerçevesi: Bankaca bildirimler için belirlenecek olan; Vergi Usul Kanunu’nu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni, KGK düzenlemelerine göre uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ifade edecek şekilde yeniden tanımlandı.
 • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip aydan itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir.
 • Veri formu, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanır. Bildirimler en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanacaktır.
 • Bağımsız denetime ilişkin hükümler Yönetmelik’ten kaldırıldı.
 • Sistemin kullanıcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Banka”) ve firmalar olarak belirlenmiştir. Denetçiden çıkarıldı.
 • Firmalar, veri formunun Sisteme girişini Banka tarafından talimatla aksi belirtilmediği sürece Sistemin genel ağ adresi olan tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 • Banka, Sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkili kılındı.
 • Banka’nın e-posta ile bilgilendirme yükümlülüğü kaldırılarak; Sistemde yapılacak değişiklikler, duyurular ve bildirimlere ilişkin talimatlar, Banka tarafından Sistemin genel ağ adresi üzerinden duyurulacaktır. Banka, gerek gördüğü hallerde bunlara ilişkin olarak e posta ile de bildirim yapabilecektir.

TÜRK LİRASI YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI BELİRLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/2) 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 19.02.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ ile belirlenen zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 • Türk lirası yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık tutarı 6. maddede öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis etmeleri gereken Türk lirası zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Türk lirası zorunlu karşılıklar, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve ortalama olarak tesis edilir. Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;
  1. En fazla yüzde 20si; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya Euro cinsinden,
  2. En fazla yüzde 15i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

bloke hesaplarda tesis edilebilecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@