Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Hakkımızda

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, birçok farklı alanda faaliyet gösteren müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren Türkiye’de yerleşik bir hukuk bürosudur. Hukuk büromuzun verdiği hizmetlerin başında enerji hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku, Rekabet Kurumu’na başvuru süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlara verilen danışmanlık hizmetleri gelmektedir. Bu çalışma alanlarına bağlı olarak hukuk büromuz; iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve sermaye piyasası hukuku alanlarında müvekkillerine günlük taleplerine yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ekibimiz; deniz hukuku, icra ve iflas hukuku alanlarında uzman avukatları, ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözümü alanlarında uzman Uyuşmazlık Çözümü Ekibi ile ulusal mahkemeler ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları nezdinde müvekkillerine gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlamak konusunda yetkindir. Bunların yanı sıra Kılınç Hukuk & Danışmanlık hizmet verdiği şirketlerin çalışanlarının Türkiye’de çalışma ve oturum izinlerinin alınması veya Türk vatandaşlığına geçişleri konusunda da yüksek deneyim sahibidir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerinin ticari faaliyetleri için gerekli onay, lisans ve/veya izinleri kapsamındaki başvuru süreçlerinde; müvekkillerine idari makamlar nezdinde hukuki destek sağlama konusunda geniş deneyime sahiptir. Avukatlarımız, müvekkillerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan idari makamlar nezdindeki başvuru süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılmasının yanı sıra yabancı yatırımcı müvekkillerinin mevzuat çerçevesinde öngörülen teşviklerden faydalanması için gerekli süreçleri yönetmektedir. Kılınç Hukuk & Danışmanlık, onay, lisans ve/veya izin süreçlerinin tamamlanmasının akabinde; müvekkilleri ile birlikte gerekli müzakere süreçlerinin yönetilmesi sonucunda proje ve finansman sözleşmelerinin akdedilmesi ve kapanış ile tescil süreçlerini takip etmektedir. Bu hizmetlerin yanında, Düzenleme ve Uyum Departmanımız, mevzuat değişikliklerine ilişkin günlük sektöre özgü geri bildirimlerle müvekkillerinin sürekli değişen yönetmeliklere uymasını sağlamak amacıyla müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Kamu ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti vermekle beraber, Kılınç Hukuk & Danışmanlık aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımlara, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki şirket kuruluş işlemler, sözleşme müzakereleri, sözleşmelerin tamamlanması, yeniden yapılandırmalar, şirketlerin günlük kurumsal ve operasyonel ihtiyaçları ve oluşabilecek ihtilaflara karşı gerekli yasal adımların atılması gibi konularda danışmanlık vermektedir. Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, İnovasyon & Fintech Departmanı bünyesinde; fintech, yapay zeka, e-ticaret ve espor sektörleri ile start-up ve scale-up şirketlerine hizmet vermektedir. Bunun yanında, Kılınç Hukuk & Danışmanlık; bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü için uzman desteği sunarken Kişisel Verilerin Korunması Departmanı aracılığı ile 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen ciro ve istihdam eşiklerini aşmak suretiyle kanun kapsamına giren müvekkillerine işbu kanunda öngörülen yükümlülüklere uyum kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede hedefimiz, müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm üretmek ve bu sorunlarla karşılaşmamaları için önleyici tedbirler sunmaktır. Ekibimiz; İngilizce, Almanca, Arapça ve Azerice dillerine hakim tecrübeli avukatlardan oluşmaktadır.