Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Birleşme & Devralmalar

Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ın birleşme ve devralmalar departmanı; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerine, özel ve halka açık şirketlere....
DAHA FAZLA BİLGİ.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerin yaşadıkları her türlü hukuki uyuşmazlığın kanuni yollardan çözümü için...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Deniz Ticaret Hukuku

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık’ın yoğun çalışma alanlarından biri olan deniz ticaret hukuku kapsamında müvekkillerine...
DAHA FAZLA BİLGİ.
Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ.

Fikri Mülkiyet

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerinin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde yararlanmaları....
DAHA FAZLA BİLGİ.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmazların hukuki durumunu inceleyen bir hukuk dalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ.

Göçmenlik Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, hem gerçek hem de tüzel kişi müvekkillerine göçmenlik işlemleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Havacılık Hukuku

Havacılık hukuku kapsamında müvekkillere havacılık endüstrisini etkileyen tüm hukuki iş ve işlemlerin takibinde danışmanlık...
DAHA FAZLA BİLGİ.

İdari Davalar

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine İdare Hukuku ve Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ve giderilmesi konularında hizmet vermektedir...
DAHA FAZLA BİLGİ.

İnovasyon & Fintech

Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler ve bunların yarattığı yeni ticari fırsatlar bu alanda yapılacak ticari faaliyetlerde...
DAHA FAZLA BİLGİ.

İş Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine İş Hukuku prensip ve kurallarının işçi-işveren ilişkisi nezdinde doğru ve dengeli uygulanması....
DAHA FAZLA BİLGİ.

Kamu İlişkileri

Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ın kamu ilişkileri departmanı; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerine...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri paralelinde...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Projeler

Yabancıların Türkiye’de yapacağı her türlü yatırım ve girişim faaliyetinde, şirket kuruluşu, irtibat ofisleri kuruluşu, hissedarlık anlaşmaları...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Regülasyon ve Uyum

Kurumsal yönetim yapısı dahilinde, holdinglerin, özel kanunlar ile kurulmuş kuruluşların...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve düzenli bir biçimde uygulanmasını...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Sermaye Piyasaları

Sermaye Piyasaları departmanında yer alan ekibimiz; Kılınç Hukuk & Danışmanlık müvekkilleri arasında yer alan, yatırım kuruluşları -aracı kurumlar, bankalar, halka açık şirketler, fonlar...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Şirketler Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık şirketler hukuku departmanı, yerli ve yabancı nitelikteki her nevi türden yatırım projelerinin geliştirilmesine...
DAHA FAZLA BİLGİ.

Sözleşmeler

Kılınç Hukuk & Danışmanlık sözleşmelerin düzenlenmesi ve sözleşmenin tüm hukuk alanlarında hukuki danışmanlık vermektedir.
DAHA FAZLA BİLGİ.
@