Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ocak 28, 2020

Yurtdışı Merkezli Şirketlerin Türkiye’deki Şubelerinin Kapanış – Tasfiye İşlemleri Hakkında Bilgi Notu

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika

Bu bilgi notu, yurtdışı merkezli şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin kapanışına ilişkin olarak; tasfiyeye giriş işlemleri ve tasfiye sonunda gerçekleştirilmesi gereken süreçler TTK hükümleri ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü uygulamaları dahilinde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. MERKEZİ YURTDIŞINDA BULUNAN ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ KAPANIŞ – TASFİYE İŞLEMLERİ HAKKINDA

Şube kapanışına ilişkin ilk işlem olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“Mersis”) üzerinden tasfiyeye girişe ve tasfiye sonuna ilişkin ayrı ayrı kayıt oluşturularak talep numarası ile İstanbul Ticaret Odası ilgili Bölge Temsilciliği’ne hitaben yazılacak bir dilekçe ile aşağıda yer alan belgelerle başvuruda bulunulmalıdır. Bu kapsamda öncelikle aşağıda yer alan bilgi ve belgeler dahilinde tasfiyeye giriş süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

(i) Şirket merkezinin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı alınmalıdır. İşbu kararın aslı veya çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, Şirket’in tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu’nda veya “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilmesi zorunludur.

(ii) Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı altında TTK’nın 40. maddesine göre düzenlenmiş imza beyannamesi.

(iii) Tasfiye memurunun T.C. kimlik numarası dökümü.

(iv) Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge.

(v) Tasfiyeye girişin tescili sonrasında tasfiye süresinin uzamasını önlemek amacıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir.

Yukarıda ifade edildiği şekilde gerekli prosedürlerin takip edilerek tasfiyeye giriş sürecinin tamamlanması akabinde, tasfiye sonu işlemlerine geçilecektir.

Tasfiye sonu işlemlerinde; Şirket merkezinin yetkili organının bu defa tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar alması gerekmektedir. İşbu kararın aslı veya çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, Şirket’in tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu’nda veya “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilmesi zorunludur. İlave olarak, tasfiye sonu beyanı hazırlanmalıdır. İşbu beyanın, Şirket merkezinin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilançosunu içermesi gerekmektedir.

 

2. SONUÇ OLARAK

Merkezi yurtdışında bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Şube’nin tasfiye işlemlerine ilişkin yukarıda açıklanan bilgi ve belgelerle İstanbul Ticaret Odası İlgili Bölge Temsilciliği’ne asaleten veya vekaleten başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, ticari takdirinize tabi olarak işbu süreçleri sizler adınıza takip etmekten memnuniyet duyarız. İlgili süreçlerin tamamlanması akabinde ise, Şube’ye ait ticaret unvanının sicilden silinmesi için tasfiye memurunun sicil müdürlüğünden talepte bulunmasının gerekeceğini bilgilerinize sunmak isteriz.

Tasfiyeye ilişkin olarak Şube’nin tasfiye sonunda alacak ve borçlarının sonlandırılması gerekeceğinden, ödenmesi gereken sermaye ödemesi yapılmamış olmasının vergisel sorunlara yol açabileceği görüşündeyiz.

Bu Bilgi Notu, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile güncel mevzuat hükümleri çerçevesinde tavsiye maksadında hazırlanmış olup, bilgi için sitemizde yer alan irtibat bilgilerimizden bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

MAKALELER SAYFASINA DÖN

@