Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Hakkında

GİRİŞ

İşbu Bilgi Notu, 10.05.2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Karar’a ilişkin olarak tanzim edilmiştir. Karar’ın yasal dayanağı; 18.05.2005 Tarihli ve 25819 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Kanun”)’un 6. (altıncı) ve 6/B (altı/B) maddeleridir.

Şöyle ki, bilindiği üzere arz güvenliği başta olmak üzere diğer gelişmeler doğrultusunda 31/12/2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri[1] için uygulanacak miktar, fiyat ve süreler ile kaynaklar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda işbu Bilgi Notu’na konu Karar; 01.01.2016 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için düzenlemeler barındırmaktadır.

KARAR İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Karar’ın EK-1. maddesi uyarınca; 10.05.2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan[2] YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü tüketim tesisinin bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak koşuluyla;

  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) ve sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde,
  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere, tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin ihtiyaçları için ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde,
  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere, tüketim tesisi/tesislerinin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücü toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde,

üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile uygulanacağı belirtilmiştir.

Karar’ın EK-2. maddesi uyarınca ise; 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“Elektrik Piyasası Kanunu”)’nun 14. (ondördüncü) maddesinin 1. (birinci) fıkrasının (b) bendinde yer alan lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı, 10.05.2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanmaları halinde; 1 (bir)’den 5 (beş) megavata çıkarılmıştır.

SONUÇ OLARAK

Karar’ın yürürlüğe girmesinden önceki mevcut durumda, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler arasında yer alan YEKDEM’e tabi üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı 1 (bir) megavat olarak öngörülmüş iken Karar’ın yürürlüğe girmesi ile bu sınır 10.05.2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde 5 (beş) megavata çıkarılmıştır.

Ayrıca, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedelinin, söz konusu ilgili tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile uygulanacağına ilişkin düzenleme kapsamındaki tesisler genişletilerek;

i. Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere;

  • mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) ve sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri; ve
  • tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin ihtiyaçları için ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile;

ii. Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın; birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere, tüketim tesisi/tesislerinin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücü toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri

işbu kapsamda dahil edilmiştir.

İşbu Bilgi Notu, sizlere bilgi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmıştır. İşbu bilgi notu Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri esas alınarak takdir edilmiş olup, herhangi bir hukuki kesin geçerlilik içermemektedi

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

[1] Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye EPDK tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” (YEK Belgesi) verilir.

[2] Karar’ın önceki versiyonunda bu hususa ek olarak; “..ve 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek

Yazarlar

Levent Lezgin Kılınç

Levent Lezgin Kılınç

Kurucu Ortak