Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Yabancının Türk Vatandaşlığına Başvurabilmesine Yönelik Usul ve Esaslar

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca (“Bakanlık”) tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik uyarınca yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvuruları aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Başvuru Şartları

a) Yatırımcının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurtiçi şubelerinde yatırım hesabı açarak Yönetmelik ilgili hükmü uyarınca net 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma aracını (Devlet iç borçlanma senetleri ve dış finansman sağlamaya yönelik yurt dışı piyasalarda ihraç edilen tahviller ile 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarını) satın alması gerekmektedir.

b) Devlet borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık başvurusu yapılmasını teminen, bankada açılacak devlet borçlanma aracı yatırım hesabının en az 3 yıl süre ile bloke edilmesi gerekmektedir.

c) Devlet borçlanma araçları için öngörülen net 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında asgari yatırım şartı, Devlet borçlanma araçlarının yatırımcı hesabında bloke edildiği tarih için geçerli olan (peyder pey bloke ediliyor ise her bir blokaj tarihi için geçerli olan, tek seferde bloke ediliyor ise bu blokaj tarihi için geçerli olan) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen ABD Doları efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru kullanılarak hesaplanır.

Bankalar Tarafından Yapılacak İşlemler

Yönetmelik kapsamında vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen yabancı gerçek kişi adına bankada açılacak yatırım hesabının devlet borçlanma aracının tutulması amacıyla en az 3 yıl süre ile bloke edilmesine ilişkin yatırımcı beyanının üst yazı ile birlikte Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. 

Bakanlık Tarafından Yapılacak İşlemler

Banka tarafından iletilen yazı ve ekinin Bakanlığa teslim edildiği tarihten itibaren Bakanlıkça 5 iş günü içerisinde Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin uygunluk Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir ve yatırımcıya bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği ilgili bankaya gönderilir.

Yatırım hesabında bloke edilen Devlet borçlanma araçlarının faiz/kira getirisinden yatırımcılar serbestçe faydalanabilecektir.

VATANDAŞLIK AMAÇLI İKAMET İZNİ İÇİN BAŞVURU

Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin Bakanlıkça Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Göç idaresi Genel Müdürlüğü’ne ve yatırımcıya tebliğ edilen uygunluk yazısı ve gerekli evraklar ile istisnai yol ile Türk vatandaşlığı edinimi başvurusu için ön koşul olarak Türk vatandaşlığı amaçlı ikamet izni başvurusu yapılır. 

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU

Yönetmelik uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurtiçi şubelerinde yatırım hesabı açarak net 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma aracını satın alan ve en az 3 yıl süre ile bloke eden ve vatandaşlık amaçlı ikamet iznine sahip olan yabancılar, gerekli belge ve evrak ile Türk vatandaşlığına başvurabilirler. 

Unutulmamalıdır ki, yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocuğu da Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olacaktır.

Başvurunun onaylanması halinde Türk vatandaşlığı edinilmiş sayılır. Akabinde, Türk pasaportu ve kimlik işlemlerinin Türkiye’deki nüfus müdürlüklerinden ve/veya yatırımcının tabiiyetinde bulunduğu ülke Türk konsolosluklarından tamamlanması mümkündür. Başvurularda Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanıldığını gösterir “Onay Duyuru Belgesi”nin sunulması zaruridir.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Yazarlar

Mert Sönmüş

Mert Sönmüş

Danışman Avukat