Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinme Rehberi ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

GİRİŞ

Bu rehber, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde gayrimenkul edinmelerine ilişkin süreç ve koşulları açıklamaktadır.

Bu rehberin temel amacı, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde nasıl gayrimenkul edinebilecekleri ve böyle bir yatırımla nasıl Türk vatandaşlığına geçebilecekleri hakkında bilgi vermektir.

YASAL DAYANAKLAR 

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu (“TK”) ile düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığına geçilmesine ilişkin koşul ve kuralların yer aldığı ana mevzuat hükümleri 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“Kanun”) ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlenir. 19.09.2018 tarih ve 106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik (“Tadil“) ile Türk vatandaşlığına geçilmesine ilişkin bazı revizyonlar getirilmiştir.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye’de gayrimenkul ve Türk vatandaşlığına geçilmesi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerimiz 5 (beş) ana başlık altında aşağıdaki şekilde verilmektedir:

VEKALETNAME DÜZENLENMESİ

Verilecek hukuki danışmanlık hizmetine göre müvekkil adına gayrimenkul satın alma ve Türk vatandaşlığına başvurma yetkilerini içeren vekaletname düzenlenmektedir.

Daha sonra ilgili Türk Konsolosluğundan alınan randevuda gerekli evraklar teslim edilir ve karekodlu vekaletname onaylanarak düzenlenir. Vekaletnamedeki bu karekod ile vekaletnamenin aslı, fiziki olarak gönderilmeye gerek kalmadan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir noterden temin edilebilecektir.

TAŞINMAZ MÜLK HAKKINDA KISA HUKUKİ İNCELEME RAPORU HAZIRLANMASI

Vekaletnamenin düzenlenmesini takiben, herhangi bir müvekkilimizin Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal edinmeye karar vermesi durumunda, taşınmaz üzerinde herhangi bir kısıtlama olup olmadığı, taşınmazın imar durumunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve emlak vergisi açısından herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı konularını müvekkillerimize bildiren bir hukuki inceleme raporu hazırlanmaktadır. Hukuki inceleme raporunun ardından taşınmaz mülkün edinilmesine karar verilmesi durumunda, taşınmaz edinimine ilişkin başvuru işlemleri yürütülmektedir.

Kısa hukuki inceleme raporunun hazırlanmasından sonra müvekkilin onayı ile gayrimenkul satış işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

MÜLK SATIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER

ÖN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI

Kısa hukuki inceleme raporu sonucunda, müvekkil taşınmazı satın almaya karar verirse, alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ön satış sözleşmesi, mal sahibi ve/veya yetkili temsilcisi ile müzakere edilerek akdedilir.

Bu ön satış sözleşmesi, satıcıyı tapu işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü kılar ve alıcıyı korur.

ÖN BAŞVURULAR 

Ön satış sözleşmesinin akdedilmesini müteakip taşınmaz mal sahibi veya yetkili temsilcisinin Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekmektedir.

Satıcının Türk vatandaşı olması durumunda e-devlet portalı (http://turkiye.gov.tr), veya Tapu Müdürlüğü’nün online randevu sistemi (https://randevu.tkgm.gov.tr/) veya “181” veya “+90 (312) 593 99 00” (yurt dışından) aranması aracılığıyla ön randevu alınabilir.

GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

Tapu Müdürlüğü’nden randevu planlandıktan sonra, randevu tarihinde aşağıda belirtilen belgelerle hazır bulunulması zorunludur. Bunlar aşağıdaki gibidir;

 1. Tapu Senedi (satıcı tarafından sağlanacaktır),
 2. Alıcının Pasaportunun Fotokopisi (noter tasdikli tercümesi ile),
 3. “Mülkün Güncel Değer Beyanı” (satıcı tarafından ilgili belediyeden temin edilir),
 4. Gayrimenkul Değerleme Raporu (yetkili kuruluşlardan alınması zorunludur – 250.000 ABD Doları ve üzerindeki taşınmaz mülkler vatandaşlığa geçiş için uygundur),
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (satıcı tarafından temin edilecektir),
 6. 1 (bir) adet Satıcının Fotoğrafı / 2 (iki) adet Alıcının Fotoğrafı (6×4 boyutlarında son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 7. Kimlik Bilgileri Beyan Formu (Müvekkil adına tarafımızca doldurulacaktır),
 8. Gayrimenkul satın alma yetkisini içeren Vekaletname.
 9. Dekont aslı (Türk vatandaşlığına geçilmesi amacıyla gayrimenkul edinilmesi durumunda, alıcıdan satıcıya en az 250.000 ABD Doları aktarıldığının kanıtlanması gerekir.)

TAŞINMAZ MÜLKÜN DEVİR İŞLEMİ

Randevu tarih ve saatinde;

 • Satıcı ve alıcının veya yetkili kişilerinin belgeleri ibraz edilir,
 • Satış sözleşmesinin her iki tarafça tapu memuru huzurunda akdedilir,
 • Mülkün alıcı adına kayıtlı hale getirilir,
 • Resmi tapu senedi alıcıya teslim edilir.

Taşınmazın Türk vatandaşlığı için satın alınması durumunda 3 yıl satılmaz şerhi/taahhüdü verildiğini belirtmek isteriz. Ayrıca söz konusu yatırımın Türk vatandaşlığı amacına uygunluğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı teyit mektubu (uygunluk belgesi) talep edilmektedir. En geç 1 (bir) hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay mektubu alınır ve Türk vatandaşlığı başvuru süreci başlar.

VATANDAŞLIK AMAÇLI İKAMET İZNİ İÇİN BAŞVURU

Taşınmaz mülkün Türk vatandaşlığı için edinilmesi durumunda Türk vatandaşlığı başvurusu için ön koşul olarak Türk vatandaşlığı için amaçlı oturma izni başvurusu yapılır. 3 (üç) gün içerisinde gerekli bilgi ve belgeler hazırlanmakta ve bu oturma izni edinilmektedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik uyarınca, en az 250.000 ABD Doları veya karşılığı olan Türk Lirası değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, tapu senedine gayrimenkulün üç yıl satılmayacağına dair şerh eklenmek kaydıyla Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Bu gereklilikleri sağlayan yabancı için gerekli bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmakta ve Türk vatandaşlığı başvurusu ibrazı tarafımızca yapılmaktadır. 3 (üç) – 6 (altı) ay sürecektir.

Unutulmamalıdır ki, yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocuğu da Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Başvurunun onaylanması halinde Türk vatandaşlığına geçinilmiş sayılır. Akabinde müvekkil, Türk pasaportu çıkarılması ile kimlik ve parmak izi kaydı alınması için Türkiye’ye davet edilmektedir. 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Yazarlar

Levent Lezgin Kılınç

Levent Lezgin Kılınç

Kurucu Ortak

Mert Sönmüş

Mert Sönmüş

Danışman Avukat