Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkililerinin İmza Beyannamesi Esaslarında Değişiklik Yapıldı

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre; yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilmektedir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Gülenay Kavcar

Gülenay Kavcar