Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) (“Tebliğ”)’nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve işbu Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin VUK’un mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

MÜCBİR SEBEPTEN YARARLANACAK MÜKELLEFLER

 1. Tebliğ’in 3. maddesinde; VUK’un 15/3. maddesindeki yetkiye dayanılarak 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali kabul edilmiş ve aşağıdaki mükellefler için vergi ödevlerinin ertelenmesine karar verilmiştir.
  1. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  2. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
  3. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.
 1. Tebliğin 5. maddesinde ise; 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca sokağa çıkma yasağı verilenler hakkında da vergi ödevlerinin ertelenmesi düzenlenmiştir.

VERGİ ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ

 1. Tebliğ’in maddesi kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerle ilgili olarak vergi ödevlerinin ertelenmesi hakkında;
  1. 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27 Ekim 2020 Salı,
  2. 27 Mayıs 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27 Kasım 2020 Cuma,
  3. 26 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Aralık 2020 Pazartesi,

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

 1. Tebliğ’in maddesi kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükelleflerle ilgili olarak;
  1. 5. madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
  2. 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
  3. Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

İşbu Tebliğ uyarınca mücbir sebep olarak kabul edilen ve belirli meslek gruplarına mensup mükellefler ile sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelenmesine ilişkin düzenleme getirilmiştir. Öte yandan, Tebliğ’de “Diğer Hususlar” başlıklı 7. maddesinde mücbir sebebin, Tebliğ kapsamında belirlenen erteleme süreleri içerisinde sona ermesi halinde uygulamaların seyri ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerin bildirilmesine ilişkin de düzenlemeler getirilmiştir.

Öncelikle sokağa çıkma yasağının, Tebliğ’in 3. maddesi kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflerin, Tebliğ’in 3. maddesi (ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellef) kapsamında girmeleri koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalanabileceği düzenlenmiştir.

Bununla beraber, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

SONUÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 24 Mart 2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) uyarınca VUK’un 15/3. maddesindeki yetkiye istinaden getirilen sınırlamalar ile; vergi ödevlerinin ertelenmesinden yararlanacak mükellefler ve erteleme süreleri belirlenmiştir. İşbu Tebliğ’in sınırlarının başka meslek grupları için genişletilmesinin de mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda, sizleri güncel bilgiler ile bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,
Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Melis Çolakoğlu

Melis Çolakoğlu

Avukat