Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan COVID-19 Önlemleri Konulu 20.03.2020 Tarihli Genelgeye İlişkin Bilgilendirme

I. GİRİŞ

Bilindiği üzere, küresel çapta etki gösteren Corona Virüs’ün en çok etkilediği sektörlerden birisi şüphesiz havacılık sektörüdür. Zira bireylerin sosyal etkileşiminin engellenmesi ile salgın azaltılabilecek olup bu nedenle birçok uçuş faaliyeti ertelenmiştir. Ne var ki, havacılık sektörü dinamik yapısını devam ettirmek zorunda olup bu kapsamda uçuş ekibine gerekli eğitimleri vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) tarafından uçuş ve kabin ekibi üyelerine uygulanması gereken başlangıç ve tazeleme eğitimlerinde, özellikle birden fazla kullanıcı tarafından kullanılan ekipmanlarda salgın riskinin artması, ayrıca dünya genelinde uygulanan karantina ve yurt dışı yasağı gibi tedbirler nedeniyle eğitmen ve tesislere erişim sağlayamayan işletmeler ve ekip üyeleri için, bazı alternatif eğitim ve kontrol metotları ve bunlara ilişkin muafiyetlerin uygulanması için 20.03.2020 tarihli ve 51859319-010.06.02-E.6143 sayılı COVID-19 Önlemleri konulu genelge -UOD / HSD-2020/1G (“Genelge”) yayınlanmıştır.

İşbu Genelge ile COVID-19 salgın riski karşısında uçuş ve kabin ekibi, uçuş harekât uzmanı, hava trafik emniyeti elektronik personeli ve hava trafik kontrolörleri; eğitim, kontrolleri ve sağlık sertifikalarına ilişkin muafiyetler ve alternatif yöntemler öngörülmüştür.

II. GENELGE İLE ÖNGÖRÜLEN MUAFİYET VE ALTERNATİFLER

A. Hava Taşıma İşletmeleri için Öngörülen Muafiyet ve Alternatifler

a) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan tip veya sınıf yetkisi geçerlilik tarihleri; (i) Pilotların tip veya sınıf yetkilerinin 31.12.2019 tarihinden önce sona ermemiş olması, (ii) Pilotların bir hava taşıma işletmesinde görev yapmaları, (iii) içeriği işletici tarafından belirlenecek tazeleme eğitimini ve sonrasında anormal ve acil durum usullerini de kapsayacak bir değerlendirmeden geçmeleri şartıyla 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

b) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan öğretmenlik veya kontrol pilotluğu yetkileri; Öğretmenlik yetkisi için, pilotların öğretmenlik yetkilerinin 31.12.2019 tarihinden önce sona ermemiş olması, kontrol pilotluğu yetkisi için ise pilotların kontrol pilotluğu yetkilerinin 31.12.2019 tarihinden önce sona ermemiş olması halinde 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

c) Bir hava taşımacılığı işletmesinde görev yapan pilotların sahip oldukları 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan İngilizce Dil Yeterliliği geçerlilik süreleri 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

d) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan validasyon belgeleri; (i) Pilotların hâlihazırda geçerli tip veya sınıf yetkisine sahip olmaları, (ii) Bir ticari hava taşıma işletmesinde görev yapmaları, (iii) İçeriği işletici tarafından belirlenecek tazeleme eğitimini ve sonrasında anormal ve acil durum usullerini de kapsayacak bir değerlendirmeden geçmeleri, (iv) SHT-FCL Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı Madde 9’da yer alan diğer tüm şartların sağlanması halinde lisanslandırma yeterlilik kontrolü gerekliliği aranmadan 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

e) Yenileme eğitim ve kontrollerine yönelik yer eğitimleri, ESET, Uçuş eğitim ve OPC kontrollerinin ( ORO.FC.230 (b) kapsamında (OPC) yeterlilik kontrolleri, ORO.FC.230 (f) bendi gereği yapılması gereken yer ve uçuş eğitimleri, ORO.FC.230 (d) ESET eğitim ve kontrolleri, ORO.FC.230 (e) CRM eğitimi), geçerlilik süresi 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olanlar; sanal eğitim ve/veya uzaktan eğitim metotlarıyla, (i) Hava aracı sistemlerine yönelik normal, anormal ve acil durum usulleri (ii) İşletme operasyonel prosedür ve gereklilikleri, (iii) Kaza olay ve hadiselerin incelenmesi, (iv) Acil Durum Emniyet teçhizatları, (v) CRM içeren bir eğitim ve değerlendirmeye tabi tutmaları ve söz konusu eğitim ve değerlendirmeleri kayıt altına almalı kaydıyla 4 ay süre ile geçerlilik tarihleri uzatılmıştır.

f) İşletici Yeterlilik Kontrollerinin (OPC); Tip Kontrol Pilotu (TRE) tarafından, TRE’nin olmaması durumunda Tip Eğitim Pilotu (TRI) tarafından, TRI’nın temin edilememesi durumunda ise SHT OPS N-O Talimatı kapsamında yol eğitim ve kontrollerini icra etmek üzere yetkilendirilen kaptan pilotlar tarafından, bu kapsamda yapılacak risk analizleri dikkate alınması koşuluyla, ticari olmayan operasyonlarda hava aracında (motor azılarının simüle edilerek) icra edilmesi mümkündür.

g) Kabin ekibi üyesinin eğitim ve kontrol geçerlilik süresinin 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona ermesi halinde, işleticinin ilgili kabin ekibi üyesinin yenileme eğitim ve kontrolünü, sınıf ortamındaki eğitimler yerine uzaktan eğitim sistemi ve/veya sanal eğitim olarak alternatif eğitim metotları ile vermesi koşuluyla kabin ekibi üyesinin eğitim ve kontrol geçerlilik süresini 4 ay süreyle uzatabilir. Kabin Ekibi CRM eğitimleri ise, sadece sanal eğitim olarak verilebilir.

h) İşletici sorumluluğunda gerçekleştirilecek sınıf ortamındaki eğitimler; uzaktan eğitim sistemi ve/veya sanal eğitim olarak verilebilir.

i) Kabin/kokpit ekibi eğitmenlerinin, eğitmenlik görevlerinin yetkinliğinin değerlendirilerek görevinin devamının sağlanması amacıyla SHT OPS N-O Talimatı kapsamında yıllık periyotlarla yapılan kontrolleri, sanal eğitim biçiminde değerlendiricinin de katılımıyla yapılabilir.

j) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan uçuş harekât uzmanı lisansları kişinin bir hava taşıma işletmesinde görev yapması durumunda 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

B. Onaylı Eğitim Organizasyonları (“ATO”), Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları (“CCTO”) ve Uçuş Harekât Uzmanı Eğitim Organizasyonları İçin Öngörülen Muafiyet ve Alternatifler

 

a) Onaylı Eğitim Organizasyonları, Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları ve Uçuş Harekât Uzmanı Eğitim Organizasyonları, öncesinde Genel Müdürlükten herhangi bir onay alınmasına gerek olmaksızın, 31.12.2020 tarihine kadar sınıf içinde vermeleri gereken tüm teorik eğitimleri sanal eğitim olarak verebilecek ve ayrıca eğitim sırasında ve sonrasında gerçekleştirilmesi gereken teorik sınavlar elektronik tabanlı olarak uzaktan gerçekleştirilebilecektir.

b) Temel pilotluk eğitimleri veren ATO’lar, kabin ekibi temel eğitimi veren CCTO’lar ve Uçuş Harekât Uzmanı Eğitim Organizasyonları ayrıca yetkilendirilmiş oldukları Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından konulan eğitim kısıtlamalarına uymakla yükümlüdürler.

c) Tip yetkisi eğitim kurslarında kullanılan bilgisayar temelli eğitim (CBT) uygulamalarının sınıf içerisinde yapılması zorunlu değildir.

d) CCTO’lar bünyesinde uygulamalı eğitim kapsamında verilen suda hayatta kalma eğitimi havuz ortamında verilmeyecek olup, mezkûr eğitim, sanal eğitim veya uzaktan eğitim ile verilebilecektir.

e) Teorik eğitimlerini ertelemeyi tercih eden ATO ve CCTO’larda, kursların tamamlanması için belirlenen azami eğitim süreleri erteleme süresi kadar uzatılacaktır.

f) Ertelenen ATPL Teorik Bilgi Sınavlarında, erteleme süresi sınavların tamamlanması gereken 18 aylık süreye ilave edilecektir.

C. Hava Sağlık Gereklilikleri İçin Öngörülen Muafiyet ve Alternatifler

a) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan Sınıf 1 sağlık sertifikalarının geçerlilik tarihleri;(i) pilotların hâlihazırda geçerli bir sağlık sertifikasına sahip olmaları, (ii) bir ticari hava taşıma işletmesinde görev yapmaları, (iii) Sağlık sertifikalarında kırma kusurunu düzeltmeye yönelik kısıtlamalar haricinde bir kısıtlamasının bulunmaması halinde 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

b) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan kabin ekibi sağlık muayene raporlarının geçerlilik tarihleri; (i) kabin ekibi üyelerinin hâlihazırda geçerli bir sağlık muayene raporuna sahip olmaları, (ii) sağlık muayene raporlarında kırma kusurunu düzeltmeye yönelik kısıtlamalar haricinde bir kısıtlamanın bulunmaması halinde 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

c) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan Sınıf 3 sağlık muayene raporlarının geçerlilik tarihleri; (i) hava trafik kontrolörlerinin hâlihazırda geçerli bir sağlık raporuna sahip olmaları, (ii) SHY 65-01 Yönetmeliğinde belirtilen sağlık muayene raporuna ilişkin imtiyazlara sahip olmaları halinde 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

d) 31.07.2020 tarihi ve öncesinde sona erecek olan sağlık muayene raporlarının geçerlilik tarihleri; (i) hava trafik emniyeti elektronik personelinin hâlihazırda geçerli bir sağlık raporuna sahip olmaları, (ii) SHY-ATSEP Yönetmeliğinde belirtilen sağlık muayene raporuna ilişkin imtiyazlara sahip olmaları halinde 4 ay süre ile uzatılmış sayılacaktır.

III. MUAFİYET VE ALTERNATİFLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN RAPORLAMA

Genelge, 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup Genelge kapsamındaki muafiyetlerin kullanılması sonrasında yapılan işlemlere ilişkin durum raporlarının, uodops@shgm.gov.tr ve lisans@shgm.gov.tr e-posta adreslerine aylık olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu yazımız size faydalı olmak için hazırlanmış olup COVID-19 kapsamında havacılık sektöründe alınan önlemlere ilişkin sizi güncel olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Merve Çebi

Merve Çebi

Avukat