Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Sözleşmeler

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, yabancı ve ulusal müvekkillerin faaliyet alanları kapsamında ilgili kiralama, hizmet, işbirliği, eser, franchise, satın alma, faktoring, karşılıklı reklam, lisans, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmeleri dahil olmakla birlikte diğer her türlü ticari sözleşmelerin oluşturulması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine Alışveriş Merkezi projeleri kapsamında kira sözleşmelerinin ve yönetim sözleşmelerinin hazırlanması, inşaat projeleri kapsamında süreçlerin organize edilmesi, yükleniciler veya iş sahibi ile ile hizmet ve satış sözleşmelerinin hazırlanması, işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, kamu ve özel kuruluşlar ile ile işbirliği içerisinde akdedilecek ihale sözleşmelerinin incelenmesi, ihale süreçlerinin organize edilmesi, büyük ölçekli ihalelerde ve inşaat işlerinde mühendislik, tedarik ve inşaat işlerine ilişkin EPC sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve tüm müzakere süreçlerini yönetmektedir.

Sözleşmeler Hukuku alanında, Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, taslak anlaşmaların hazırlanması ve gözden geçirilmesi hizmetlerinin sunumu ile birlikte sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan sorunların çözülmesi ile ilgili yasal süreçler kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sözleşmeler Yayınları

Tahliye Taahhütnamesi
Ekim 19, 2023

Tahliye Taahhütnamesi

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 6 dakika GİRİŞ Bilindiği üzere, 6089 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“Türk Borçlar Kanunu” veya “TBK”) kiraya verenlerin konut ve çatılı işyeri kira...
DEVAMI
Türk Hukuku Kapsamında Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri
Mayıs 23, 2023

Türk Hukuku Kapsamında Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş Kefalet ve garanti sözleşmeleri alacaklıya, asıl borcun borçlu tarafından yerine getirilmemesi halinde güvence verene başvurma hakkı sağlayan kişisel teminat...
DEVAMI
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 350. MADDESİ KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kasım 23, 2022

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 350. MADDESİ KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 6 dakika Genel Olarak Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlerden ayrı...
DEVAMI
Start-up Hukukunda Gi̇zli̇li̇k Sözleşmeleri̇ni̇n Önemi̇
Kasım 1, 2022

Start-up Hukukunda Gi̇zli̇li̇k Sözleşmeleri̇ni̇n Önemi̇

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ VE START-UP’LARIN ÖZELLİKLERİ Bilindiği üzere “Start-Up” kavramı günümüzde oldukça popüler bir kavram olup, esasen kısa ve uzun vadeli problemlere...
DEVAMI
Anonim Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun Batıl Kararları
Nisan 5, 2022

Anonim Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun Batıl Kararları

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika I. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında anonim şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının hükümsüzlük hallerinden birisi...
DEVAMI
Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı
Mart 21, 2022

Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika Gündelik yaşamın bir parçası haline gelen ve pandemi ile önemi daha da artan e-ticaret ile tüketiciler e-ticaret firmalarının sağladıkları platformlar...
DEVAMI
E-İmza Vesilesiyle, Web Sayfası Üzerinden Veya E-Posta Yolu İle Kurulan Elektronik Sözleşmeler
Haziran 1, 2021

E-İmza Vesilesiyle, Web Sayfası Üzerinden Veya E-Posta Yolu İle Kurulan Elektronik Sözleşmeler

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 5 dakika Bu makale ile elektronik ortamda e-imza vesilesiyle, web sayfaları üzerinden ve/veya e-posta marifetiyle akdedilen sözleşmeler (“E-Sözleşme(ler)”) ve işbu E-Sözleşmeler’in hukuki...
DEVAMI
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi Halinde Tarafların Sorumlulukları
Temmuz 10, 2020

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi Halinde Tarafların Sorumlulukları

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, sözleşmenin tarafı olan yüklenici ile iş sahibi arasında akdedilen ve temelde yüklenicinin iş sahibine ait...
DEVAMI
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun  Kira Hukuku İle İlgili Ertelenen Hükümleri
Haziran 23, 2020

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Hukuku İle İlgili Ertelenen Hükümleri

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 8 dakika GİRİŞ Bilindiği üzere, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK” veya “Kanun”)’nun tüm hükümleri aynı tarihte yürürlüğe...
DEVAMI
Kira Sözleşmelerinde Kefaletin Uzayan Döneme Etkisi
Haziran 1, 2020

Kira Sözleşmelerinde Kefaletin Uzayan Döneme Etkisi

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca, her türlü borcun kefalet sözleşmesi ile teminat altına alınması mümkündür. Bu nedenle...
DEVAMI
Türk Hukuku Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerde Yabancı Dil Kullanımı
Mayıs 20, 2020

Türk Hukuku Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerde Yabancı Dil Kullanımı

Sözleşme Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika Giriş Bilindiği üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun 26. maddesi, “taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce...
DEVAMI
@