Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Ticari, sınai, ikametgah ve altyapı hizmetlerine ilişkin, dünya genelindeki yeni gayrimenkul gelişim talepleri yeni bir dizi uluslararası yatırımcıyı Türkiye pazarına getirmiştir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, Gayrimenkul Hukuku alanında müşterilerine, başta alım-satım işlemlerinin takibi olmak üzere, her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, ön araştırmalar, tapu iptali, taksim davaları, müdahalenin men edilmesi davaları, fiyat belirleme davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davalar, tahliye davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlemesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Yayınları

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçici Hukuki Koruma Yöntemleri
Eylül 20, 2023

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçici Hukuki Koruma Yöntemleri

Gayrimenkul Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika Giriş İhtiyati haciz müessesi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 257. vd. maddelerinde ve ihtiyati tedbir müessesi ise 6100...
DEVAMI
Türk Hukukunda Taşınmaz Rehni: Doğuşu, Tescili ve Sona Ermesi
Temmuz 29, 2023

Türk Hukukunda Taşınmaz Rehni: Doğuşu, Tescili ve Sona Ermesi

Gayrimenkul Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş Taşınmaz rehninin Türk hukukundaki yeri ve önemi, ekonomik ilişkilerin vazgeçilmez bir unsuru olarak dikkat çekmektedir. Taşınmaz rehni, alacaklıların alacaklarını...
DEVAMI
Nazım İmar Planı Nedir?
Nisan 10, 2023

Nazım İmar Planı Nedir?

Gayrimenkul Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika     I. GİRİŞ Türkiye kara sınırları içerisindeki tüm arazilerde yapılaşma ve şehirleşme imar planları çerçevesinde yapılır. İmar planları kendi...
DEVAMI
Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmeleri̇ne Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇k
Ocak 15, 2023

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmeleri̇ne Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇k

Gayrimenkul Hukuku
Okunma Süresi: < 1 dakika Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre; İşbu Yönetmelik yayımı tarihinde (11.01.2023)...
DEVAMI
@