Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Deniz Ticaret Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, Deniz Ticaret Hukuku kapsamında müvekkillerine gemi kiralama ve satış (MOA ve diğer ilgili belgeler) sözleşmelerinin hazırlanması konusunda da köklü deneyime sahiptir. Hukuk Büromuz aynı zamanda her türlü liman ve ilgili birimler nezdinde iş takibi, mücbir sebep riskleri, teminat verilmesi, navlun ve ölü navlun konularında da uzmanlaşmış olup, nakliye anlaşmaları ve müvekkillerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu konusunda da hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık, güvensiz liman ve rıhtım iddiaları, kiracılar tarafından kira veya navlun ödenmemesi, akreditif anlaşmazlıkları, gemi sahiplerinin sorumlulukları, kargo anlaşmazlıkları ve sözleşme şartlarına uyulmaması hallerinde gemilere el konulması / gemilerin arrest edilmesi hususları ile müşterek avarya ve çatma halleri de dâhil olmak üzere P&I kulüplerine, gemi sahiplerine, işletmelerine ve gemi acentelerine hukuki destek vermektedir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ın deneyimli Deniz Ticaret Hukuku ekibi liman işletmecilerine de danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk büromuz, liman sahasında verilen hizmetlere ilişkin üçüncü kişilerle yapılan tüm sözleşmeleri hazırlar ve revize ederler ve işletmelere ait vinç, diğer araç ve ekipmanların yangın nedeniyle zarar görmesi halinde hukuki süreçleri takip eder. Kaza nedeniyle hasarların oluşması halinde ise Kılınç Hukuk & Danışmanlık üçüncü kişilere yönelik hukuki işlemler konusunda müvekkillerine konteynerler nedeniyle oluşan hasarlara ilişkin davaların takibi, konteyner hizmetleri kapsamında akdedilen sözleşmelerin revize edilmesi, liman ve terminal işletmecilerine ilişkin yaptırılan sorumluluk ve tüm riziko (all-risk) poliçelerinin revize edilmesi ve liman işletmeleri ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Ekibimiz, Bakanlık ile çalışma konusunda da tecrübeye sahip olup, yapı ruhsatı, kıyı tesisi geçici işletme izni, geçici işletme izin belgesi, geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi, iş yeri açma ve izin ruhsatı, özel güvenlik izin belgesi, liman tesisi uyumluluk belgesi, atık kabul tesisi muafiyet belgesi, ÇED gerekli değildir sertifikası, gürültü değerlendirmesinden muafiyet belgesi, işletme belgesi, marka yenileme belgesi gibi tüm izinlere ilişkin belge ve dokümanların takibi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku Yayınları

CIF Satışlarda Tarafların Sorumlulukları
Kasım 20, 2023

CIF Satışlarda Tarafların Sorumlulukları

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 5 dakika I. GİRİŞ  Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından hazırlanan Incoterms® kuralları, ticaret dünyasında sıkça kullanılan ve ticaretin çeşitli yönlerini düzenleyen önemli...
DEVAMI
İngiliz Hukukunda Sessiz Kalmanın Zımnen Kabul Anlamına Gelip Gelmeyeceği Meselesi
Ağustos 31, 2023

İngiliz Hukukunda Sessiz Kalmanın Zımnen Kabul Anlamına Gelip Gelmeyeceği Meselesi

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarından olan irade açıklaması, açık veya üstü kapalı (zımni) olabilmektedir. Açık irade beyanı, bir kimsenin...
DEVAMI
Türk Gemi Sicili Yönetmeliği ile Türk Gemi Sicillerinde Yapılan Değişiklikler
Temmuz 26, 2023

Türk Gemi Sicili Yönetmeliği ile Türk Gemi Sicillerinde Yapılan Değişiklikler

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika 1. GİRİŞ Gemi Sicil Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 31.12.1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Gemi Sicili Nizamnamesi”...
DEVAMI
İlk Ateş Sigortası
Mayıs 2, 2023

İlk Ateş Sigortası

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ – İlk Ateş Sigortası Nedir? Taşınabilecek ürün miktarı ve çeşitliliği, maliyet, ulaşım ağı ve çevresel etkiler yönünden sağladığı avantajlar...
DEVAMI
Türk Hukukunda Brokerlerin Hak ve Yükümlülükleri
Aralık 15, 2022

Türk Hukukunda Brokerlerin Hak ve Yükümlülükleri

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Deniz ticaretinde sözleşme kurulmasına aracılık edilmesi işlemlerine geçmişten günümüze çeşitli üçüncü kişilerin aracılık ettiği görülmektedir. Bu kişiler somut olay...
DEVAMI
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kapsamında  Bağlantılı Gemi Haczi
Ağustos 18, 2022

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kapsamında Bağlantılı Gemi Haczi

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ 1999 tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme’ye taraf olmamızla birlikte, 6102 s. Türk Ticaret Kanunu kapsamında gemilerin ihtiyati...
DEVAMI
Deniz Konşimentosu
Mayıs 25, 2022

Deniz Konşimentosu

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 5 dakika I. GİRİŞ Kökeni 11. yüzyılda yayımlanan Akdeniz’in bilinen ilk deniz ticareti yasası Ordinamenta et Consuetudo Maris’e dayanan; anılı yasa ile...
DEVAMI
Tekne ve Yatların Üçüncü Ülkeler Nezdinde Tescili
Ağustos 11, 2021

Tekne ve Yatların Üçüncü Ülkeler Nezdinde Tescili

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika             Dünya yat piyasası gerek ülkemizde gerekse küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizlerin olumsuz etkisine rağmen artan ivme ile büyümektedir. Bir...
DEVAMI
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Mart 14, 2019

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Deniz Ticaret Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika 02 Mart 2019 Cumartesi tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete (“Resmi Gazete”)’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve...
DEVAMI
@