Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Şirketler Hukuku

Kılınç Hukuk & Danışmanlık Şirketler Hukuku Departmanı, yerli ve yabancı nitelikteki her nevi türden yatırım projelerinin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine ilişkin ilgili tüm hukuki incelemeleri sağlamakta ve müvekkillerine şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kılınç Hukuk & Danışmanlık bu kapsamda, holding, özel izne tabi şirketler, anonim ve limited şirketler ile özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması (JV), (SPV), Hissedarlık (SHA), Hisse Satın Alma (SPA), Hisse Devir ve Temlik, Hisse Rehin, Hesap Rehni sözleşmeleri başta olmak üzere, ilgili tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, şirketler nezdinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, şube açılışlarının gerçekleştirilmesi, iç yönergelerinin hazırlanması ile şirket iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe koyulması, imza sirkülerinin hazırlanması, Şirket esas sözleşme tadil metinlerinin hazırlanması, emisyon primli, nakdi, iç kaynaklardan, ayni vb. her nevi türden sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi, şirketler topluluğu vb. sair ilgili pek çok alanda hukuku destek sağlanmaktadır.

Şirketler Hukuku Yayınları

Anonim Şirketlerin Tasfiye Süreci
Ekim 4, 2023

Anonim Şirketlerin Tasfiye Süreci

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. GİRİŞ Anonim şirketlerin sona erme süreçlerinde belirli bir sürecin yürütülmesi gerekir. Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nda...
DEVAMI
Kayıtlı Sermaye Sistemine Genel Bakış
Ağustos 9, 2023

Kayıtlı Sermaye Sistemine Genel Bakış

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika I. GİRİŞ Anonim şirketlerde sermaye türleri, esas sermaye ve kayıtlı sermaye olarak ikiye ayrılmaktadır. Esas sermaye, şirketin esas sözleşmesinde açıkça...
DEVAMI
7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu’na Göre Spor Anonim Şirketleri ve Bu Şirketlerin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Anonim Şirketlerle Karşılaştırılması
Mayıs 25, 2023

7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu’na Göre Spor Anonim Şirketleri ve Bu Şirketlerin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Anonim Şirketlerle Karşılaştırılması

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Genel Olarak Bilindiği üzere ülkemizde 26 Nisan 2022 tarihinde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“SKSFK”) yürürlüğe girmiştir....
DEVAMI
Limited Şirketteki Gizli Ortaklığın Tespiti ile İlgili Olarak Karar’ın Değerlendirilmesi
Nisan 4, 2023

Limited Şirketteki Gizli Ortaklığın Tespiti ile İlgili Olarak Karar’ın Değerlendirilmesi

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ Gizli ortaklık; şirketin faaliyetinin birlikte yürütülmesi ve kazanç sağlanması ortak amacıyla gizli ortağın, aktif ortağın yürüttüğü işletme faaliyetine tamamen...
DEVAMI
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Kasım 9, 2022

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 409 ve devamı maddeleri uyarınca anonim şirketlerde genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü...
DEVAMI
Sermaye Pi̇yasası Anlamında Yeşi̇l Borçlanma Araçları ve İhracı
Ekim 4, 2022

Sermaye Pi̇yasası Anlamında Yeşi̇l Borçlanma Araçları ve İhracı

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika I.      GİRİŞ Günümüz dünyasında özellikle fosil yakıt tüketimi ile birlikte iklim değişiklikleri, su, hava ve çevre kirliliği, küresel ısınma gibi...
DEVAMI
Anonim Şirket Payları Üzerinde Kurulan Alım Hakkı Opsiyonu
Ağustos 19, 2022

Anonim Şirket Payları Üzerinde Kurulan Alım Hakkı Opsiyonu

Şirketler Hukuku, Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ – ALIM HAKKI OPSİYONU Ortak girişim sözleşmesi ile pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde en çok karşılaşılan yapılardan biri opsiyon haklarından...
DEVAMI
Türk Hukuku’nda Convertible Note Sözleşmeleri
Temmuz 22, 2022

Türk Hukuku’nda Convertible Note Sözleşmeleri

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. GİRİŞ – Convertible Note Sözleşmeleri Nedir? Esasen Amerikan Hukuku özelinde geliştirilen Convertible note sözleşmeleri, Türk Hukuku’nda “Paya Dönüştürülebilir Borç”...
DEVAMI
Yavru ve Ana Şirketlerin Birleşmesinde Şirketlerin Payı
Mayıs 11, 2022

Yavru ve Ana Şirketlerin Birleşmesinde Şirketlerin Payı

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 136. maddesinde şirketlerin (i) bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme”...
DEVAMI
Anonim Şirketlerde Tek Borç İlkesi
Nisan 28, 2022

Anonim Şirketlerde Tek Borç İlkesi

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika I. GİRİŞ Türk hukuk sisteminde sermaye şirketlerinin yapısı gereği özünde ortak bir amaca ulaşmak üzere pay sahipleri arasında bir iş...
DEVAMI
Hamiline Yazılı Hisse Senetleri İle İlgili 7262 Kanun Uyarınca Yapılan Değişiklikler
Ocak 21, 2021

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri İle İlgili 7262 Kanun Uyarınca Yapılan Değişiklikler

Şirketler Hukuku, Regülasyon
Okunma Süresi: 4 dakika 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de 7262 Sayılı Kanun yayımlandı. 7262 Sayılı Kanun ile, TTK’nun...
DEVAMI
Şirket Çalışanlarına Performansa Bağlı Olarak Uygulanan Hisse Edinme Seçenekleri
Ocak 19, 2021

Şirket Çalışanlarına Performansa Bağlı Olarak Uygulanan Hisse Edinme Seçenekleri

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 6 dakika GİRİŞ: ÇALIŞANLARIN HİSSE EDİNMESİ NEDİR? (STOCK OPTIONS) Çalışanlarının şirkete bağlılığının ve performansının arttırılması amacı ile şirketler; çalışanların sermayeye ortaklık ve...
DEVAMI
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Eylül 1, 2020

Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Pay devir sözleşmelerinde devreden tarafın gerekli izin ve ruhsatlara sahip olunduğuna, şirket kuruluşu ve alınan kurul kararlarının muteberliğine, faaliyetlerin...
DEVAMI
Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Ağustos 24, 2020

Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 573. maddesi ve devamı “Limited Şirketler”i düzenlemektedir. Buna göre limited şirket, bir veya...
DEVAMI
İnternet Sitesi Açmakla Yükümlü Şirketler
Ağustos 19, 2020

İnternet Sitesi Açmakla Yükümlü Şirketler

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 8 dakika GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1524. maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden...
DEVAMI
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın İradi Devri
Ağustos 11, 2020

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın İradi Devri

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. Alacağın Devrinin Anlamı ve TBK Kapsamında Tanımı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 183 ve devamı maddeleri ile alacağın...
DEVAMI
Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkililerinin İmza Beyannamesi Esaslarında Değişiklik Yapıldı
Temmuz 22, 2020

Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkililerinin İmza Beyannamesi Esaslarında Değişiklik Yapıldı

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: < 1 dakika Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de...
DEVAMI
Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Temmuz 13, 2020

Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika 09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca...
DEVAMI
Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları ve İstisnaları Belirlendi
Mayıs 18, 2020

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları ve İstisnaları Belirlendi

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin...
DEVAMI
Anonim Şirketlerde Mali Kaynak Sağlama Yöntemi Olarak Emisyon Primli Pay İhracı
Mayıs 5, 2020

Anonim Şirketlerde Mali Kaynak Sağlama Yöntemi Olarak Emisyon Primli Pay İhracı

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika 1.  GİRİŞ Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız; Bilindiği üzere şirketler, mali yapılarını korumak, güçlendirmek, faaliyetlerini devam ettirmek ve arttırmak amacı...
DEVAMI
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK
Mart 14, 2019

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika 12.03.2019 TARİH VE 30712 SAYILI RESMÎ GAZETE İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNAN YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...
DEVAMI
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Olarak Düzenlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında
Haziran 5, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Olarak Düzenlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. GENEL OLARAK Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’na göre “anonim şirket” türündeki şirketlerden hangilerinin bağımsız denetime tabi...
DEVAMI
@