Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Kılınç Hukuk & Danışmanlık bünyesinde görev yapan avukatlarımız müvekkillerine Türkiye’de ve diğer ülkelerde karşılaştıkları her türlü hukuki uyuşmazlığın kanuni yollardan çözümü için hukuki danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkillerinin yaşadığı uyuşmazlıklarda, Kılınç Hukuk & Danışmanlık dava yoluna başvurmayı son çare olarak görmektedir. Tahkim, arabuluculuk, ilk derece mahkemesi ve temyiz süreci ve takip ve temsil hizmetleri de dâhil olmak üzere Hukuk Büromuz, uyuşmazlık çözümü için tüm gerekli müzakere ve uyuşmazlık çözümü süreçlerini takip etmektedir.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Yayınları

İcra Memurunun Muamelesini Şikâyet Davasında Verilecek Kabul Kararına İstinaden Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Kasım 9, 2023

İcra Memurunun Muamelesini Şikâyet Davasında Verilecek Kabul Kararına İstinaden Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 4 dakika İCRA MEMURUNUN MUAMELESİNİ ŞİKÂYETTE USUL Bilindiği üzere icra-iflas müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemler, hukuki düzenlemelere ve kanunlara uygun şekilde yapılması gereken bir...
DEVAMI
Adi Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Bağlayıcılığı
Ağustos 31, 2023

Adi Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Bağlayıcılığı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 2 dakika I. GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu’nun “Şekil” başlıklı 237. maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun “Hukuki İşlem” başlıklı 706. maddesi ve Noterlik Kanunu’nun “Düzenleme...
DEVAMI
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Bedelinin Tespiti ve Kira Tespit Davası
Temmuz 5, 2023

Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Bedelinin Tespiti ve Kira Tespit Davası

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 5 dakika A. Giriş Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık...
DEVAMI
Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Paraya Çevrilmesi
Nisan 13, 2023

Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Paraya Çevrilmesi

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 3 dakika 1. Giriş Banka teminat mektuplarının hukuki niteliğini tespit etmek, teminat mektubunun doğuracağı hüküm ve sonuçlarını doğrudan etkileyeceğinden oldukça önemlidir. Ancak,...
DEVAMI
Kira İlişkisinde Zilyetliğin Havalesi Ve Kiracıların Hukuki Durumu
Mayıs 27, 2022

Kira İlişkisinde Zilyetliğin Havalesi Ve Kiracıların Hukuki Durumu

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Zilyetlik, taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerinde fiili hakimiyet sağlamak olup fiili hakimiyeti elinde bulunduran gerçek veya tüzel...
DEVAMI
Malpraktis Nedeniyle Hekim Aleyhine Açılan Tazminat Davaları
Ekim 3, 2021

Malpraktis Nedeniyle Hekim Aleyhine Açılan Tazminat Davaları

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ – Malpraktis Nedir? Malpraktis, hatalı kötü uygulama anlamına gelmektedir. Tıbbi malpraktis ise tıbbın kötü veya hatalı uygulanması demektir. Türk...
DEVAMI
Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi
Mart 15, 2021

Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 3 dakika Devlet yargısına alternatif olarak, özellikle de milletlerarası uyuşmazlıklarda tercih edilen tahkim yargılaması; iş dünyasının beklediği hız, güven ve esneklik vaadini...
DEVAMI
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi Hakkında
Temmuz 29, 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi Hakkında

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 11 dakika   GİRİŞ Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi...
DEVAMI
Delil Sözleşmesi: Taraflar Vakıaların Ne Tür Deliller İle İspat Edilebileceğini Sınırlayabilir Mi?
Temmuz 24, 2020

Delil Sözleşmesi: Taraflar Vakıaların Ne Tür Deliller İle İspat Edilebileceğini Sınırlayabilir Mi?

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 2 dakika A.    Giriş   Uyuşmazlık halinde, tarafların ileri sürdükleri hususların ispatı, usul ve yasaya uygun şekilde elde edilmiş ve yine bu...
DEVAMI
ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları
Mayıs 11, 2020

ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Coronavirus (Covid-19)
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ İlk olarak 2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan adlı kentine kendisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada yayılarak kısa...
DEVAMI
@