Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Sermaye Piyasaları

Sermaye Piyasaları Departmanında yer alan ekibimiz; Kılınç Hukuk & Danışmanlık müvekkilleri arasında yer alan, yatırım kuruluşları -aracı kurumlar, bankalar, halka açık şirketler, fonlar, yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine- ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olan diğer müvekkillerine, ilgili güncel mevzuatın gerektirdiği uyum süreçleri ve iç düzenlemelerin sağlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sermaye ve sermaye piyasası araçlarını konu eden çalışma alanlarımız;

  • Halka Arz Ve Borçlanma Araçları İşlemleri,
  • Hisse Ve Tahvil İhracı,
  • Kompleks Veya Karma Senetlerin İhracı,
  • Türev, Ödünç Ve Repo İşlemleri,
  • Sukuk Ve Diğer İslami Finansman Araçları İşlemleri,

dahilinde bulunan hukuki danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır.

Detaylı bilgi için: capitalmarkets@kilinclaw.com.tr

Sermaye Piyasaları Yayınları

Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Piyasası Mevzuatından Doğan Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Kasım 20, 2023

Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Piyasası Mevzuatından Doğan Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş Sermaye piyasasının adil ve şeffaf biçimde işleyebilmesi için, yatırımcıların yatırım süreçlerine ilişkin gerekli bilgilere erişiminin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda,...
DEVAMI
Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Ekim 3, 2023

Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika A. GİRİŞ Şirketler hukukunun temel ilkelerinden biri olan malvarlığının korunması ilkesi, şirketin devamlılığı ve menfaat sahiplerinin çıkarlarının korunmasını amaçlamaya yönelik...
DEVAMI
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından Verilebilecek Teminat, İpotek ve Kefaletler
Temmuz 19, 2023

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından Verilebilecek Teminat, İpotek ve Kefaletler

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika 1. GİRİŞ Finansal piyasalarda önemli bir role sahip olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları (“GYO”) ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (“GSYO”), çeşitli...
DEVAMI
Kitle Fonlamasına Genel Bakış
Nisan 25, 2023

Kitle Fonlamasına Genel Bakış

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GENEL OLARAK Kitle fonlaması; bir projenin gerçekleştirilebilmesi için geleneksel bankacılık sisteminden ve sermaye piyasalarından fon teminine ilişkin yöntem ve araçlara...
DEVAMI
Halka Açık Ortaklıklarda Pay Alım Tekli̇fi̇nde Bulunma Zorunluluğu
Ocak 19, 2023

Halka Açık Ortaklıklarda Pay Alım Tekli̇fi̇nde Bulunma Zorunluluğu

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika GİRİŞ Sermaye piyasası mevzuatında “Hedef ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü...
DEVAMI
Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler
Aralık 5, 2022

Bağımsız Deneti̇me Tabi̇ Şi̇rketleri̇n Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Karar’la Geti̇ri̇len Deği̇şi̇kli̇kler

Şirketler Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika Giriş Bilindiği üzere, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. ve devamı maddelerinde uyarınca, yatırım ekosisteminin şeffaf hâle getirilebilmesini, şirket...
DEVAMI
Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Mayıs 18, 2021

Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika     I.          GİRİŞ – Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir? Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (“Fon”), nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan...
DEVAMI
Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Esasları
Mart 31, 2021

Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Esasları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika GİRİŞ Anonim şirketlerde pay sahiplerinin sermayelerini ortaya koyarken sahip oldukları kazanç beklentisi ve motivasyonu, beraberinde kâr payı hakkını getirmektedir. Buna...
DEVAMI
Yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yürürlüğe Girdi
Ocak 13, 2021

Yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yürürlüğe Girdi

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-27.3 sayılı yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (“Tebliğ”) 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351...
DEVAMI
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın Yıl Sonuna Kadar Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler
Aralık 11, 2020

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın Yıl Sonuna Kadar Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika GİRİŞ Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)(“Tebliğ”)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) (“09.10.2020 Tarihli Tebliğ”) 09.10.2020 tarihli ve...
DEVAMI
Türkiye Cumhuriyeti’nde Gayrimenkul Yatırım Fonları
Aralık 9, 2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde Gayrimenkul Yatırım Fonları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 5 dakika  GENEL OLARAK Gayrimenkul Yatırım Fonları Gayrimenkul yatırım fonları (“Fon”), Türkiye Cumhuriyeti’nde Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) düzenlemelerine tabi olarak, mevzuatta öngörülen...
DEVAMI
Yatırım Fonları Kapsamında Nitelikli Yatırımcı Nedir? Ve Kilit Yatırımcı Kavramları
Ağustos 18, 2020

Yatırım Fonları Kapsamında Nitelikli Yatırımcı Nedir? Ve Kilit Yatırımcı Kavramları

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 4 dakika Giriş         Günümüz sermaye piyasasının vazgeçilmez enstrümanlarından birisi olan yatırım fonları, yatırımcıların yatırımlarını birleştirerek kendi başlarına yönetimsel, operasyonel ve sermaye büyüklüğü...
DEVAMI
Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları Hakkında Bilgi Notu
Mayıs 21, 2020

Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları Hakkında Bilgi Notu

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 7 dakika GİRİŞ TTK’nın 411. (dörtyüzonbirinci) maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili...
DEVAMI
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)
Ekim 8, 2019

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız; Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de...
DEVAMI
@