Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Çalışma Alanları

Birleşme & Devralmalar

Kılınç Hukuk & Danışmanlık’ın Birleşme ve Devralmalar departmanı; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerine, özel ve halka açık şirketlere ve özel sermayeli fonlara, ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilmekte olan birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Ekibimiz her ölçekte ve farklı faaliyet alanlarında gerçekleştirilen birden fazla birleşme ve devralma işlemleri dahilinde, ilgili piyasa ve taraf araştırmaları yapılması akabinde; taraflar arasında müzakere süreçlerinin başlatılmasından itibaren, inceleme, değerlendirme, kapanış ve kapanış sonrası işlem süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerini etkin ve aktif bir şekilde sağlamaktadır. Bu kapsamda gerekli tüm inceleme raporları ve hukuki dokümantasyonun hazırlanmasının yanında; regülasyon ve mevzuat incelemeleri, ihale süreçleri ile ortak girişimlerin kurulması, kompleks olarak nitelendirilebilen ve gerekmesi halinde;

  • ilgili sektöre ilişkin kamu izinlerinin alınarak izin ve ruhsat devirlerinin gerçekleştirilmesi,
  • rekabet kurumu ve sermaye piyasası kurul işlemlerinin yürütülmesi,
  • ilgili teşebbüse ilişkin kurumsal yapılandırmanın sağlanması ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasların gözetilerek, ilgili tüm otoriteler dahilindeki diğer hukuki danışmanlık hizmetlerinin,

gerçekleştirilmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Birleşme & Devralmalar Yayınları

Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması
Ekim 30, 2023

Anonim Şirketlerin Nama Yazılı Paylarının Devirlerinin Pay Sahipleri Sözleşmesiyle Kısıtlanması

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika Giriş Anonim şirketler, pay sahipleriyle yalnızca sermaye temelinde ilişkiye giren, sermaye ortaklığı yapısını haiz ve kural olarak paylarının serbestçe el...
DEVAMI
Borca Batık Şirketlere Yönelik Birleşme İşlemleri
Ağustos 24, 2023

Borca Batık Şirketlere Yönelik Birleşme İşlemleri

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika I. GİRİŞ Anonim şirketlerin finansal durumunun bozulması durumunda, zararların sermayeyi ne ölçüde etkilediği önem taşımakta olup finansal durumunun bozulması, zararların sermayeyi...
DEVAMI
Sınır Ötesi Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Beyan ve Tekeffüller Sigortası
Haziran 27, 2023

Sınır Ötesi Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Beyan ve Tekeffüller Sigortası

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 4 dakika 1. Giriş Beyan ve tekeffüller (Representations and Warranties) sigortası (“Beyan ve Tekeffüller Sigortası”) günümüzde yaygın kullanım alanı bulmakta ve yüksek...
DEVAMI
Birleşme Ve Devralmalar Kapsamında Due Diligence Prosedürü, Amacı ve İşleme Etkileri
Nisan 11, 2023

Birleşme Ve Devralmalar Kapsamında Due Diligence Prosedürü, Amacı ve İşleme Etkileri

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 4 dakika   A. GİRİŞ Birleşme ve devralmalar kapsamında sıklıkla kullanılan “Due Diligence” kavramı “her olayın kendine özgü şartlarına ve özelliklerine göre...
DEVAMI
Pay Satım Sözleşmelerinde Teminat Mekanizması  Olarak Escrow Sözleşmeleri
Nisan 10, 2023

Pay Satım Sözleşmelerinde Teminat Mekanizması Olarak Escrow Sözleşmeleri

Birleşme & Devralma
Okunma Süresi: 3 dakika 1. GİRİŞ Birleşme ve devralma işlemleri kapsamında akdedilen pay satım sözleşmesi, temel olarak satıcının satışa konu hisseleri alıcıya devretme, buna...
DEVAMI
@