Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Mayıs 27, 2020

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı

İnovasyon ve Fintech Departmanı
Okunma Süresi: 2 dakika

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarına ilişkin olarak “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayımlandı.

 

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (“Karar”) ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Sağlanan destekler arasında; e-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği, sanal ticaret heyeti desteği, sanal fuarlara katılımların desteklenmesi ve sanal fuar organizasyonu desteği bulunmaktadır. Ek olarak, Karar’da Ticaret Bakanlığı’nın izleme ve değerlendirme yetkileri ile haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri ile ilgili müeyyideler düzenlenmiştir.

 

  • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği kapsamında:

 

Şirketlerin Karar’ın uygulama usul ve esaslarına ilişkin çıkarılacak genelge (“Genelge”)’deki şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu tutar her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) /2 oranında güncellenecek olup, şirketler bu destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 (iki) yıl süresince yararlanabilecektir.

 

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği oranı 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanacaktır.

 

  • Sanal ticaret heyeti desteği kapsamında:

 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

 

  • Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi kapsamında:

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

 

  • Sanal fuar organizasyonu desteği kapsamında:

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

 

İnovasyon & Fintech
Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler ve bunların yarattığı yeni ticari fırsatlar bu alanda yapılacak ticari faaliyetlerde...

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@