Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9

Okunma Süresi: 3 dakika EPDK, BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİNİ REVİZE ETTİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.06.2020 tarihli ve 9401 sayılı Kararı 20 Haziran 2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile; birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti 2020 yılı Haziran ayı için 134,36 TL/MWh olarak belirlendi.     ELEKTRİK…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Yönetmelik ile elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/255, 256) 05 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;   Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına; Ayşe Nur BAHÇEKAPILI ve Meltem TAYLAN AYDIN’ın atanmalarına karar verildi.   Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2601) 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Karar ile; iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi, her iki ülkenin vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması amacıyla; her iki ülke…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 64) 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile;   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinden olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yerine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü getirildi. Bu minvalde Bilgi Teknolojileri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile;   Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.   Diğer taraftan,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika 7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında;   Bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;   Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin İzin Türleri başlıklı Ek-1’i değiştirilmiştir. Arazi izin bedeli; izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;   Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Karar ile; döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Tebliğ ile; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) 28 Haziran 2020 tarihli 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Tebliğ ile; yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre; Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma,…

DEVAMI
@