Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mart 2020

#6

Okunma Süresi: 2 dakika TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR NİSAN AYI SONUNA KADAR ERTELENDİ Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Genelge ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9237 Sayılı Kararı 03.2020 tarihli 31072 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Bu Karar ile, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2.000 MW kapasitenin tamamının 2016 yılı içinde kullandırılmasına, karar veren…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile; Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/03/2020 Tarihli ve 9252-1, 9252-2 ve 9253 Sayılı Kararları 03.2020 tarihli 31075 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. 9252-1 sayılı karar kapsamında Opet Petrolcülük A.Ş.’nin; DEP/767-17/17138 sayılı depolama lisansı kapsamında Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı Mevkii Marmara Ereğlisi-Tekirdağ adresinde faaliyette bulunan Marmara Ereğlisi Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9269, 9270 ve 9271 Sayılı Kararları 03.2020 tarihli 31085 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre; EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9269 sayılı kararı uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/3/2020 Tarihli ve 9264-3 Sayılı Kararı 03.2020 tarihli 31082 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Karar ile, ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuıulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında; 07/12/2017 tarih 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’in 5 inci…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek,  TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliler kapsamında; Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamayacağı; ancak, önlisans sahibi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yayımlanan yönetmelik ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi. Düzenlemeye göre şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9. maddesinin, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına, Mustafa YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/80)03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına Mustafa YILMAZ atandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91) 03.2020 tarihli ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.  Tebliğ ile; İmalatçı mükelleflerin ÖTV teminatlarından kaynaklı finansman yükünün azaltılması amacıyla, ithalat sırasında gümrük idarelerine verilen teminatların vergi dairelerince çözümü işlemlerinde ve genel olarak nakden iade…

DEVAMI
@