Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı Kararı 2 Şubat 2020 Tarihli ve 31027 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Vadeli Elektrik Piyasası (“VEP”) İşletim Usul ve Esasları kabul edilmiştir. Kabul edilen Usul ve Esasların amacı, vadeli elektrik kontratlarının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı Kararı 15 Şubat 2020 Tarihli ve 31040 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı 18 Şubat 2020 Tarihli ve 31043 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahiplerinin en geç 01/03/2021 tarihine kadar durumlarını Karara uygun hale getirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı 19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu kararlar ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı 25 Şubat 2020 Tarihli ve 31050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar’da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu karar tahtında; Lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depolar, taşıma lisansı kapsamında yer…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 9210, 9212, 9214, 9218 ve 9219 Sayılı Kararları 29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu kararlar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 9210 Sayılı Kararı bağlamında EPDK’nın 27/02/2020 tarihli toplantısında; 2020 yılına mahsus olmak üzere, İthalat…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği 19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2020 Tarihli ve 31027 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 2 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kısaca belirtmek gerekir ki, yönetmelikte “Gün öncesi dengeleme faaliyetleri” olarak belirtilen…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120) 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Karar ile LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2. maddesinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) 29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 29 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile 06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun’da yer alan (I) sayılı listesinin A cetvelinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 12 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğe göre 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/61, 62, 63, 64, 65) 21 Şubat 2020 Tarihli ve 31046 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, bu karar kapsamında Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine; Ozan CEYHUN atanmış olup, ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerinde birtakım atamalar gerçekleştirilmiştir. Yatırım Ofisi…

DEVAMI
@