Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4

Okunma Süresi: < 1 dakika 31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 2020 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2020 YILINDA UYGULANACAK…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 03 Ocak 2020 Tarihli ve 30997 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012) ile 16 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) ile; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına; Zafer SÜMENGEN Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklık Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine; Alparslan BAYRAKTAR atanmıştır.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 31.12.2019 tarihli, 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Önlisans…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri olarak…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri olarak değiştirilmiştir.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 21 Ocak 2020 Tarihli ve 31015 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9128-1 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) yaptığı ihale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelini veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 31.12.2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile 1/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 18 Ocak 2020 tarihli, 31012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Boşaltan” tanımı güncellenmiş, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) olarak belirtilen sistem adı Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES) olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Genel Kurallara 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 09.01.2020 tarihli, 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9018 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında yer…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 09.01.2020 tarihli, 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte yer alan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (“EİE”) ibaresi Enerji İşleri…

DEVAMI
@