Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Temmuz 2022

#34

Okunma Süresi: 8 dakika ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu; Başkanı Türker GÜRSOY, İkinci Başkanı Ali ERSOY, Üyesi Ender ŞENOL görevden alındı, Başkanlığına Mehmet Akif EROĞLU, İkinci…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2 Temmuz 2022 tarihli 31884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğin Ek-1’indeki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22) 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 9 dakika DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika TORBA KANUN İLE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, VERGİ USUL KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 3., 4., 5.,…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENDİ. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor…

DEVAMI
@