Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Haziran 2022

#33

Okunma Süresi: 6 dakika ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ELEKTRİK DAĞITIM VE İLETİM ESASLARINDA UYGULANACAK TARİFELER BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2022 tarihli ve 10997 sayılı Kararı 1 Haziran 2022 tarihli 31853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/222, 223, 224, 225) 02 Haziran 2022 tarihli 31854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın GÜRLEK atandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 13 dakika COVID-19 SALGININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.  2020/5 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2022/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 3 Haziran 2022 tarihli 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerinde Etkisi” konulu 2020/5 sayılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/19) 10 Haziran 2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 20 olarak uygulanır. Finansman şirketlerinin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika CİMER’E YAPILACAK BAŞVURU SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR BELİRLENDİ. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5690) 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmeliğin amacı; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika ÜLKEMİZİN BÖLGESEL GELİŞME KONUSUNDAKİ STRATEJİSİ BELİRLENDİ.  Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 7 Haziran 2022 tarihli 31859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölgesel kalkınmayla ilgili ulusal düzeyde temel stratejileri ve öncelikleri belirlemekte, bölge planları da bu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika STAJYER AVUKATLARIN ÖZLÜK HAKLARI, ADLİ YARDIM BÜROLARI VE BAROLAR ARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. 7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması…

DEVAMI

Okunma Süresi: 9 dakika RİSKLİ YAPI MALİKLERİNE YAPILACAK YARDIMLARA VE İLGİLİ KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630) 3 Haziran 2022 tarihli 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi….

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİNDE GÖREVLİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARI İLE KURULUŞLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan…

DEVAMI
@