Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mayıs 2022

#32

Okunma Süresi: 26 dakika ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ELEKTRİK DAĞITIM VE İLETİM ESASLARINDA UYGULANACAK GÜÇ AŞIMI DEĞERİ VE TÜRKİYE ORTALAMA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ FİYATI BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/05/2022 tarihli ve 10971, 10973 sayılı Kararları 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 10791…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI.  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605) 26 Mayıs 2022 tarihli 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapma niyetlerini…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/205, 206, 207, 208) 11 Mayıs 2022 tarihli 31832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişi atandı. Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik…

DEVAMI

Okunma Süresi: 10 dakika KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale…

DEVAMI

Okunma Süresi: 12 dakika ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/18) 11 Mayıs 2022 tarihli 31832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Finansman şirketlerine tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrasındaki Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13.05.2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar % 0…

DEVAMI

Okunma Süresi: 10 dakika KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE İHRACAT VE ÜRETİM YAPAN KURUMLARA İLİŞKİN VERGİ İNDİRİMLERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 14 Mayıs 2022 tarihli 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığınca kendilerine özel hesap dönemi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mayıs…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLARIN YAKIT CİNSİNE VE EMİSYON DEĞERLERİNE PRİM İNDİRİM VE ARTIRIM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika İCRA VE İFLAS KANUNU KAPSAMINDA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.  İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik 28 Mayıs 2022 tarihli 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5554) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için belirlenen 250…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Mayıs 2022 tarihli 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı adına karayolu uygunluk belgesi düzenlenerek tescili yapılan araçların satış,…

DEVAMI
@