Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31

Okunma Süresi: 9 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN TEŞKİLAT YAPILANMASINDA DÜZENLEMELER YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5380) 6 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kurum nezdinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı hizmet birimi oluşturuldu. Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL ONAYLANDI.  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 01 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 19 Şubat 2021…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133) 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ, Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI, Bakan Yardımcısı Ayşe…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN YETKİLENDİRME ALANINDA DÜZENLEMELER YAPILDI. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2022 tarihli 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirme talebinde bulunan kuruluşlar ve liman tesisleri, yönetmelikte…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmelik uyarınca, bankalar tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KIYI KANUNU UYGULAMA MEVZUATINDA DÜZENLEME YAPILDI. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Onaylı kıyı kenar çizgilerinin meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika SİGORTACILIKTA PARASAL SINIRLAR DÜZENLENDİ. Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16 Nisan 2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 8.000 Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika YAPI MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş…

DEVAMI
@