Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mart 2022

#30

Okunma Süresi: 5 dakika İTHALAT REJİMİ KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5253) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İthalat Rejimi Kararı’nın eki I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve kararın EK’inde yer alan gümrük tarife istatistik…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) 7 Mart 2022 tarihli 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Döviz tevdiat hesapları ve katılım…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kesin korunacak hassas alanlar; kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika İCRA VE İFLAS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmeliğin amacı, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE İLİŞKİN CİRO EŞİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;  Tanımlar maddesine aşağıdaki tanım eklendi:…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI. 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kanunun amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına…

DEVAMI

Okunma Süresi: 13 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/03/2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12 Mart 2022 tarihli 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 10834 sayılı Kurul kararı ile; Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ HAKKINDA ŞUŞA BEYANNAMESİ ONAYLANDI.  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5340) 23 Mart 2022 tarihli 31787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Beyanname uyarınca Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/86) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;  Tarım ve Orman Bakanlığı’na görevden af talebi kabul edilen Bekir PAKDEMİRLİ yerine Vahit KİRİŞÇİ atandı.  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/87, 88) 8 Mart 2022…

DEVAMI
@