Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9027-9030-9033 sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Karalar’ın yürürlüğe giriş tarihleri hakkında herhangi bir tarih belirtilmemekle birlikte; Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellenin; 10,83.-TL/Ton olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu değişikliğin yanı sıra, 2020 yılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un  1. ve 3. maddeleri; 1. ile Kanun’un yayım tarihini izleyen 3. ayın başında, 9. ve 42. maddeleri 01.04.2020 tarihinde, 10. ve 15….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) ‘ı 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu Karar ile; 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerlenme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) 23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Tebliğ’in yürürlük tarihi için herhangi bir tarih belirtilmemiş olmakla birlikte, yeniden değerleme oranının 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilmesine ve kararlaştırılan bu oranın aynı zamanda 2019 yılına ait son…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine karar verilmiştir….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; işbu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan LÜY Kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi Tarafından Genel Müdürlüğe Gönderilecek Belgeler listesinin 4….

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819) (“Değişiklik Yönetmeliği”) 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca 19.12.2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik’te “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak tanımlanan “Bakanlık”…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8959/1-174 Sayılı Kararları ilan edilmiştir. Konu Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmemekle birlikte, aşağıda belirtilen dağıtım bedelleri belirtilmiştir. Bu doğrultuda; İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109) 07 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karar ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişikli ile; doğal gaz sertifika sahiplerince dağıtım şirketlerinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, müdahale akabinde müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8982 Sayılı Kararı 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. EPDK tarafından verilen kararda; Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 5. ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (“ŞİD”) ‘ın 22. maddeleri uyarınca…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı 17 Aralık 2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar uyarınca; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Esaslar”) kapsamında 2020 Gaz yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak birtakım kararlar almıştır….

DEVAMI
@