Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3

Okunma Süresi: < 1 dakika 20 Aralık 2019 Tarihli ve 30984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15) 20 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8994 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmiş olmamakla birlikte, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8996 Sayılı Kararı 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu karar ile; doğal gaz piyasasında 2020 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak; 2015 yılı boyunca uygulanmak üzere alınan ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 9006 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konu Karar’da; Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın kabul edilmesine karar…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019, 9021, 9101 ve 9102 Sayılı Kararları 28 Aralık 2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu doğrultuda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019 sayılı kararı ile; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde yapılan değişiklikle 2020 yılı için serbest…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9024, 9026, 9027, 9030, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040-1 ila 9040-13, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9095, 9096, 9097 ve 9098 Sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9027-9030-9033 sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Karalar’ın yürürlüğe giriş tarihleri hakkında herhangi bir tarih belirtilmemekle birlikte; Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellenin; 10,83.-TL/Ton olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu değişikliğin yanı sıra, 2020 yılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un  1. ve 3. maddeleri; 1. ile Kanun’un yayım tarihini izleyen 3. ayın başında, 9. ve 42. maddeleri 01.04.2020 tarihinde, 10. ve 15….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar’ı (Karar Sayısı: 1839) 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu Karar ile; 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerlenme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) 23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Tebliğ’in yürürlük tarihi için herhangi bir tarih belirtilmemiş olmakla birlikte, yeniden değerleme oranının 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilmesine ve kararlaştırılan bu oranın aynı zamanda 2019 yılına ait son…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine karar verilmiştir….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; işbu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan LÜY Kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi Tarafından Genel Müdürlüğe Gönderilecek Belgeler listesinin 4….

DEVAMI
@