Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Şubat 2022

#29

Okunma Süresi: 8 dakika GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği 1 Şubat 2022 tarihli 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Bu Yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.. Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5) 1 Şubat 2022 tarihli 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 11 Şubat 2022 tarihli 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“Kanun”)’na eklenen geçici 14. madde uyarınca 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI. Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik 19 Şubat 2022 tarihli 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmelik ile, Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”)’nun 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (“SGKHK”),…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM LAFZİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Şubat 2022 tarihli 31748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı grupları ve bu gruplara”…

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN UYGULAMA USULLERİ DEĞİŞTİRİLDİ.  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Teknoloji geliştirme bölgesi (“Bölge”)’nde yapılacak; idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi ve alt yapı inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA YÖNELİK DÜZENLEME GETİRİLDİ. Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) 8 Şubat 2022 tarihli 31744 sayılı Resmi Gazete’de…

DEVAMI

Okunma Süresi: 9 dakika ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA KAPSAMI BELİRLENDİ. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği  2 Şubat 2022 tarihli 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Yönetmelik’in amacı; Uluslararası İşgücü Kanun’u uyarınca, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde…

DEVAMI

Okunma Süresi: 16 dakika 1- ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDA GÖREV YAPAN DEVLET MEMURLARININ DİSİPLİN AMİRLERİ BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 18 Şubat 2022 tarihli 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İşbu Yönetmelik ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ ŞUŞA BEYANNAMESİ ONAYLANDI. 7355 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  14 Şubat 2022 tarihli 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)  5 Şubat 2022 tarihli 31741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin ŞAHİN görevden alındı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA GIDA GÜVENLİĞİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILDI. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5228) 25 Şubat 2022 tarihli 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Taraflar, ithalat ve ihracat sırasında gıda ürünlerinin güvenilirliğini ye…

DEVAMI
@