Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ocak 2022

#28

Okunma Süresi: < 1 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/5) 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN TESPİT EDİLDİ. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar…

DEVAMI

Okunma Süresi: 17 dakika TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na ilişkin değişiklikleri 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 2 Ocak 2022 tarihli 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %14,75,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 15 dakika BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU’NDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN NET GELİR DEĞİŞTİRİLDİ.  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Ocak 2022 tarihli 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;  Yönetmelik’te yer alan net gelir değiştirilerek net satışın basılı kağıtlar ve plakaların net satış adedi ile…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ocak 2022 tarihli 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 4., 7., 12., 13., 15. ve 16. maddeleri 01.03.2022 tarihinde, diğer hükümleri 31.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; Tanımlar…

DEVAMI

Okunma Süresi: 10 dakika İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 7 Ocak 2022 tarihli 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika ÖZELLEŞTİRME UYGULAMARI HAKKINDA KANUN’DA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a (“Kanun”) eklenen geçici madde uyarınca;  Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BİRTAKIM DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLDÜ. Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Yönetmelik’in amacı, ödeme emrindeki müddetin geçmesi ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1) 27 Ocak 2022 tarihli 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl ocak ayı içinde yayımlanan yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedelleri ile Enerji Kaynaklarının…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÜÇLÜ KOMİTE TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5083) 7 Ocak 2022 tarihli 31712…

DEVAMI
@