Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27

Okunma Süresi: 30 dakika ELEKTRİK PİYASASI ELEKTRİK PİYASASI VE DOĞAL GAZ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN LİSANS VE SERTİFİKA SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERCE ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK LİSANS BEDELİ İLE KATILMA PAYININ BİLDİRİM VE TAHSİL USULÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Lütfi ELVAN’dan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin NEBATİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/573) 2 Aralık 2021 tarihli 31677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile; görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ -AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GEÇİŞ KOTASI DÜZENLENDİ. Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5022) 30 Aralık 2021 tarihli 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;  Taraflar, taşıma hacminin özellikle de transit taşımaların arttığını dikkate alarak 2021 yılı için geçiş belgesi kotasının aşağıdaki…

DEVAMI

Okunma Süresi: 18 dakika BANKACILIK, FİNANSMAN VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmelik ile ödeme kuruluşları ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 4 Aralık 2021 tarihli 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU COĞRAFİ BÖLGELERİNE KARA SINIRI BULUNAN KOMŞU ÜLKELER İLE SINIR TİCARETİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN KURALLARI BELİRLENDİ. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874) 3 Aralık 2021 tarihli 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Bu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ÇEŞİTLİ MEVZUATLARDA ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER İŞ SÖZLEŞMELERİNDE 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI BELİRLENDİ. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER ALAN TESİSLER, KİRLETİCİLERİN HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA SALIM MİKTARLARINI, ATIKLARIN GERİ KAZANIM VEYA BERTARAF İÇİN TESİS DIŞINA TAŞINMASI GİBİ HUSUSLARIN TAMAMINI BAKANLIĞA YILLIK OLARAK RAPORLAMASINA KARAR VERİLDİ. Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği 4 Aralık 2021 tarihli 31679…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlanarak EK-1’inde yer alan ücret tablosu 01.01.2022 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmelik tahtında Yetki belgesi almanın veya yenilemenin…

DEVAMI
@