Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26

Okunma Süresi: < 1 dakika YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2021 YILI İÇİN % 36,20 (OTUZ ALTI VİRGÜL YİRMİ) OLARAK TESPİT EDİLDİ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) 27 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edildi. Bu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825) 20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 megavat…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10) 9 Kasım 2021 tarihli 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre; Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki tabloda yer…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Kasım 2021 tarihli 31655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Şirketlerin muallak hasar dosyası…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2021 tarihli 31659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İdari para cezası düzenlemeleri kapsamında “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planı’na ilişkin…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca, dahilde İşleme…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika ORMAN KANUNUN 17 VE 18. MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 20 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan belgelerde birtakım değişiklikler yapıldı.  DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Danışmanlık Hizmet Alımı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 11 dakika ENERJİ FİRMASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HAKKINDA USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 ve 10554-2 Sayılı Kararları 15 Kasım 2021 tarihli 31660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515) 6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine Gülşah PEKBİLEK, Ezel Malik ZENGİN, Salim KOCAARASLAN ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika PARİS ANLAŞMASI’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 10.11.2021 OLARAK BELİRLENDİ. 7/10/2021 Tarihli ve 4618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Paris Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 10/11/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4738) 4 Kasım 2021 tarihli 31649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi 10.11.2021 olarak tespit edildi.  ANKARA İLİ SINILARI…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTININ ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4858) 24 Kasım 2021 tarihli 31669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad’da imzalanan ve 7298 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan EK’te yer alan…

DEVAMI
@