Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25

Okunma Süresi: 14 dakika I. ELEKTRİK PİYASASI YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan yönetmelik ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde yerli aksam destek fiyatının (“YADF”), ana kaynak bazında ve ana…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/467, 468) 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Elazığ Valisi Erkaya YIRIK atandı. Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent TEKBIYIKOĞLU atandı. Elazığ Valiliğine İçişleri…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika KARABÜK İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN TAŞINMAZLARIN “SAFRANBOLU TM-EFLANİ DM ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI KAPSAMINDA ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ. Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Safranbolu TM-Eflani DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika PARİS ANLAŞMASININ İLİŞİK BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ. Paris Anlaşmasının İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4618) 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Paris Anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti’nin; “9 Mayıs 2022 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması’nda açıkça ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilecektir. Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: 13 dakika GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tebliğ’in “Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi” başlıklı 1. Maddesi uyarınca mahsup talebinin Vergi Usul Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TABLOLAR DEĞİŞTİRİLDİ. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Taban alanına dahil edilmeyecek kullanımlara, taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dahil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, taşıyıcı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika ELEKTRONİK İMZA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre; Yönetmelik’e eklenen “Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesine…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika YETKİLİ MÜESSESELERE YÖNELİK ÜCRETLERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. 1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik 12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4. maddesinde belirtilen yetkili müesseselere yönelik ücretlere ilişkin usul…

DEVAMI
@