Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ. “154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergâh) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4461) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika BİODİZEL HARMANLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin; “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ”in 5. maddesindeki değişiklikleri düzenleyen ve rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ. Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları,…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI BAŞVURULARI KAPSAMINDA YENİ BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BİLGİ FORMU FORMATI BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10376 Sayılı Kararı 2 Eylül 2021 tarihli 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak “Başvuru Dilekçesi ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441) 2 Eylül 2021 tarihli 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur KIZILCA, Yüksek Hakem Kurulu yedek…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 84) 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu’nda yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü” ibaresi “Hazine ve Maliye…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ. Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452) 4 Eylül 2021 tarihli 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 19 Temmuz 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın yürürlük tarihi 10…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDAKİ BAZI TAŞINMAZLARIN SATIŞLARINI ONAYLADI. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) 9 Eylül 2021 tarihli 31593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kararlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların satışlarını onayladı….

DEVAMI

Okunma Süresi: 7 dakika MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı bölümüne; Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cumhurbaşkanı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15 Eylül 2021 tarihli 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinde düzenlenen zorunlu karşılık oranları yabancı para…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika 2022 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ YENİDEN TESPİT EDİLDİ. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika İTİRAZ HAKEMİ OLARAK SİGORTA HAKEMLERİ LİSTESİNE DOĞRUDAN KAYDEDİLEBİLECEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ek I sayılı…

DEVAMI
@