Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23

Okunma Süresi: 4 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BAYİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI, UYGULANMASI, BAKIM VE ONARIMI İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN KURUM TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMESİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı 3 Ağustos 2021 tarihli ve 31557 sayılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/08/2021 Tarihli ve 10349 Sayılı Kararı 7 Ağustos 2021 tarihinde 31561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 8845 Sayılı Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı’nın 4. maddesinin 3. fıkrasına yapılan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404) 6 Ağustos 2021 tarihli 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Dr. Ziya SELÇUK’tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı’na Prof. Dr….

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 83) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde, teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere Muhasebat…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİJİTAL TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI ONAYLANDI. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Mutabakat Zaptı,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 5 dakika ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASININ ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI TARAFINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BELİRLENDİ. Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/5) 5 Ağustos 2021 tarihli 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğ’in düzenlenme amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti…

DEVAMI

Okunma Süresi: 8 dakika KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 1 Ağustos 2021 tarihli 31555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Göre Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesi”…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Ağustos 2021 tarihli 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sigorta hakemlerinin sigortacılıkta en az on yıl kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında; Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2021 tarihli 31555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin altmış sekizinci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ İLE ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ HAZIRLANDI. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Ulusal çapta dijital dönüşümün sağlanması yolunda, On Birinci Kalkınma Planı (20192023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda,…

DEVAMI
@