Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22

Okunma Süresi: < 1 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 Sayılı Kararları 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10300 sayılı Karar ile; 07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 Sayılı Kararları 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10293 sayılı Karar ile; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği çerçevesinde Enerji…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YERLİ AKSAM DESTEK FİYATI (“YADF”)’NIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLEME GETİRİLDİ. Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre; Yönetmelik ile yapılan değişiklik uyarınca yerli aksam destek fiyatı (“YADF”)’nın hesaplanmasına ilişkin olarak düzenleme getirildi. YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdulkadir Bülent AYTAÇ atandı.. Maden Tetkik ve Arama…

DEVAMI
Temmuz 2021

TBMM KARARLARI

Okunma Süresi: 2 dakika MECLİS KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI. Aşağıda yer alan Kararlar, 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıda yer alan Kararlar ile, aşağıda belirtilen Komisyonların Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmelerine karar verildi. 1296 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA 31 MART 2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4224) 7 Temmuz 2021 tarihli 31534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 31 Mart…

DEVAMI

Okunma Süresi: 14 dakika ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN YENİDEN DÜZENLENDİ. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4) 1 Temmuz 2021 tarihli 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki şekilde belirlendi: Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilirken, kurum ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz 2021 tarihli 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca, Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika BAZI İŞ VE İŞLEMLERDEKİ PROSEDÜRLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI. Aşağıda yer alan yönetmelikler 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yapılan değişiklikler vasıtasıyla ilgili yönetmeliklerin kapsamında kalan iş ve işlemlerde imza sirküleri ibraz etme yükümlülüğü kaldırıldı. Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çevrenin…

DEVAMI
@