Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20

Okunma Süresi: 17 dakika ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yönetmeliğin “Kapasite mekanizmasına katılım şartları” başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik ile; kapasite mekanizmasında yer almayacağı belirtilen santraller arasına; kabul kapsamında,…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı 5 Mayıs 2021 tarihli 31475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre; Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 3….

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilir. YEKDEM’e bir takvim yılı için tabi olan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAZI ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/237, 238, 239, 240) 20 Mayıs 2021 tarihli 31486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Mehmet Alper KAN atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA KARARLAR ALINDI. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017) 22 Mayıs 2021 tarihli 31488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda 4010 sayılı Karar uyarınca Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün, TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’deki…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika KUZEY İRLANDA GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINA TARAF OLAN AVRUPA TOPLULUĞU’NA ÜYE ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946) 7 Mayıs 2021 tarihli 31477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mayıs 2021 tarihli 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Siyasi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/33) 18 Mayıs 2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKİLİK YAPILDI. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihli 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yetkilendirme başvurusunda bulunacak şirketin (i) hisselerinden en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar; (ii) tüzel kişiliği idare ve temsile…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR VERİLDİ. Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994) 20 Mayıs 2021 tarihli 31486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlendi. Buna göre; 4760…

DEVAMI
@