Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 Tarihli ve 8912 Sayılı Kararı* ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 tarihli toplantısında; 2020 Gaz Yılı için iletim şebekesi Malkoçlar Giriş Noktası ile Kıyıköy Giriş Noktası bakımından belirsizlikler mevcut olması ve TANAP Seyitgazi Giriş Noktasının Maksimum Ayrılabilir Kapasite (MAK) değerinde gaz yılı içerisinde değişiklik öngörülmesi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 02 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 02 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e eklenen Geçici Maddeler ile; Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 02.11.2019 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 7 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile transit rejimine konu edilen eşyalara ilişkin bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kanun ile Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 7 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait mobil treyler santrallerin bağımsız olarak kapasite mekanizmasına katılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca EÜAŞ ‘a ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 8 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) ile yapılan değişiklik kapsamına özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 12 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Konseyi Yönetmeliği ile tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organı olarak Vergi Konseyi’nin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Konseyin Onursal Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanıdır. Konsey Başkanı, Bakan tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Konsey, uluslararası…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 14 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği ile Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esasları, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konular, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler, sekretarya hizmetleri ve diğer hususlar düzenlenmiştir.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile asal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesini ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden deniz gözetim işletme yetki…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı 21 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. İlke Karar uyarınca avukat ve avukat bürolarında, finans, gayrimenkul – danışmanlık, sigorta vb. alanlarda faaliyet gösteren kişiler tarafından elde edilen verilerde kişilere ait kimlik ve iletişim bilgilerini içerir kişisel verilerin sorgulanmasına imkân tanıyan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. İşbu Kanun 22 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup işbu Kanun’un 15. maddesi yayımı tarihinden (22.11.2019) 6 ay sonra, diğer maddeleri ise…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58) 22 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin 30 Kasım 2019 tarihi yerine; 28 Şubat 2020 tarihine kadar fiziken tamamlanması gerektiği düzenlenmiştir. Bu…

DEVAMI
@