Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19

Okunma Süresi: 5 dakika ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusu için düzenlenen tüzel kişilik kayıt formuna, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL PİYASASI PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı 5 Mayıs 2021 tarihli 31475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre; Karar’ın “Tanımlar”…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilir. YEKDEM’e bir takvim yılı için tabi olan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAZI ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190) 3 Nisan 2021 tarihli 31443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan ÖZORAL merkeze alındı. Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cihat…

DEVAMI
Nisan 2021

TBMM KARARLARI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ARA VERMESİ SIRASINDA KARMA KOMİSYONUN ÇALIŞABİLMESİ HAKKINDA KARAR ALINDI. 1284 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun,…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA KARARLAR ALINDI. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 11289 ada 10 parsel numaralı taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA YAPILDI. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3767) 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; “Türkiye Cumhuriyeti…

DEVAMI

Okunma Süresi: 15 dakika HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI DÜZENLENDİ. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ. Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15 Nisan 2021 tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Çevre Ajansı’nın yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Nisan 2021 tarihli 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İnternet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında 3…

DEVAMI
@