Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mart 2021

#18

Okunma Süresi: 2 dakika PİYASAYA ARZ EDİLEN VE HİZMETE SUNULAN ENERJİ İLE İLGİLİ ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI. Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturularak, bu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL PİYASASINDA 2 AY SÜRE İLE UYGULANACAK AKARYAKIT FİYATININ TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı 18 Mart 2021 tarihli 31427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile petrol piyasasında 2 ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre;…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika VADELİ DOĞALGAZ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/2/2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı 12 Mart 2021 tarihli 31421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları” onaylandı. İşbu Usul ve Esaslar, vadeli doğal gaz ürünlerinin Enerji Piyasaları…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖN LİSANS BAŞVURUSUNUN ALINMAMASINA İLİŞKİN KARAR ALINDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı 3 Mart 2021 tarihli 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile 2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2000 MW’lık rüzgar santrali kapasitesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER atandı.   Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ Bu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PEK ÇOK ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA KARAR ALINDI. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI. 7291 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11 Mart 2021 tarihli…

DEVAMI

Okunma Süresi: 11 dakika AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında uygulanacak olan tarife kontenjanları belirlendi. Bu kapsamda aşağıdaki…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNARAŞTIRMALARDA SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAHAAHÜTLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika İŞ KANUNU’NDA BELİRTİLEN BAZI SÜRELERİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ. 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) 9 Mart 2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13) 1 Mart 2021 tarihli 31410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. 1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, küresel…

DEVAMI
@