Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16

Okunma Süresi: 5 dakika ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA ÖNLİSANSI MÜTEAKİP ÜRETİM LİSANSI BAŞVURULARINDA SANTRAL SAHASININ UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 TEMMUZ 2021 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/01/2021 Tarihli 9971 sayılı Kararı 16 Ocak 2021 tarihli 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL PİYASASI KANUNU’NUN UYGULANMASINDA AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN MADDELERİN BELİRTİLEN GTİP NUMARALARINA GÖRE İŞLEME ALINACAĞI DÜZENLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/01/2021 tarihli 9974 sayılı Kararı Kararları 16 Ocak 2021 tarihli 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9974 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 12.2020 tarihli ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ocak 2021 tarihli 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu Yönetmelik ile getirilen değişikliklerden en önemlileri aşağıda belirtilmektedir. Katılım…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/54) 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN seçildi.   Danıştay Üyeliğine, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI. Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Iğdır İli, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3370)…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI BELİRLENDİ.  Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 2 Ocak 2021 tarihli 31352 sayılı Resmi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ÇEVRE KANUNU’NDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANLARI 2021 YILI İÇİN ARTIRILDI.  2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Kanunu’nda yer alan kanuna aykırılık halindeki idari para cezalarının…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN VE BİNA VERGİ DEĞERİ 5.000.000.-TL’Yİ AŞAN MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN TABİ OLACAĞI DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğ’de yer alan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 5 dakika SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞININ MAL VE HİZMET ALIM USULLERİ BELİRLENDİ. Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3373) 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Usul ve Esaslar uyarınca; Savunma Sanayii…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN KENDİLERİNE BİLDİRİLEN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI ADINA GEREKLİ İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLERİN ALINMASI HUSUSUNDA İLKE KARARI ALINDI. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/12/2020 tarihli ve 2020/966 sayılı Kararı 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kurul Kararı ile veri sorumluları tarafından kişilerin…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının…

DEVAMI
@