Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15

Okunma Süresi: 7 dakika ÜRETİM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERİN TEDARİK ETMEKLE YÜKÜMLENDİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ İLE İLGİLİ HESAPLAMA MİKTARLARI BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı 8 Aralık 2020 tarihli 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca: Her bir üretim lisansı sahibi tüzel kişinin; tedarik etmekle yükümlendiği…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YEKDEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9760 Sayılı Kararı 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 2021 yılı Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK) belgeli üretim tesisleri…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ. 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ.  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020 tarihli 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ. 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558) 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar kapsamında; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdulvahit FİDAN atandı. Türkiye Elektromekanik…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU. 7260 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun 26 Aralık 2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika VERGİ TEVFİKAT ORANLARI DÜZENLENDİ. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARDA YÜRÜTÜLECEK ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 18 Aralık 2020 tarihli 31338 sayılı Resmi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika BORCA BATIK OLMA VE SERMAYE KAYBI DURUMLARINA İLİŞKİN TATBİK EDİLECEK UYGULAMALARDA ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Aralık 2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; borca batık olma ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Aralık 2020 tarihli 31330 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 01.01.2021 tarihinden itibaren, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gerçekleştirilecek ithalatta “gümrük beyannamesinin tescili öncesinde menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususunun “BİLGE…

DEVAMI
@