Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14

Okunma Süresi: 2 dakika ELEKTRİK DAĞITIMI VE İLETİMİ İÇİN REEL MAKUL GETİRİ ORANI DEĞİŞTİRİLDİ VE İTFA SÜRELERİ BELİRLENDİ. Elektrik Piyasasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687 Sayılı Kararları 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki kararlar alındı: Kurul’un 9686 Sayılı Karar’ı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas…

DEVAMI

Okunma Süresi: 13 dakika ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarihli 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun ile, aşağıda belirtilen kanunlarda birtakım değişiklikler yapıldı. 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 3213 Maden Kanunu 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER GETİRİLDİ. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yenilenebilir enerji kaynak belgesi ifadesinin kısaltması olan YEKBEL, YEK Belgesi olarak değiştirildi….

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/479, 480, 481, 482) 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar kapsamında; Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu görevden alındı, yerine Murat Karagöz atandı. İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne Zeki Levent Gümrükçü atandı. İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne Hatice Nur…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR ALINDI. 1272 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması Hükümlerinden Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Tesisi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Amacıyla Türkiye’nin Yüksek…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN ENERJİ ENDÜSTRİSİ KAPSAMINDAKİ HÜKÜMLERİNDE JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine geçici madde eklendi. Yönetmelik’in Ek-2 sayılı listesinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: 10 dakika BAZI GÜMRÜK VERGİLERİ, İDARİ PARA CEZALARI, FAİZLER, GECİKME FAİZLERİ VE GECİKME ZAMMI ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ. 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanun 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN, BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN VE DİĞER MALİ HAK SAHİPLERİNİN, MESLEK BİRLİĞİNE ÜYE OLMAK İÇİN MESLEK BİRLİĞİNE VERECEKLERİ YETKİ BELGESİNİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ. Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik 7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika DOĞAL GAZ VE LPG VE BENZERİ GİBİ YANICI GAZ BORU HATLARINDA KULLANILAN VANALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/11) 12 Kasım 2020 tarihli 31302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Çelik ve bakır alaşımlı küresel vanalar, çalışma basıncı sınıflarına…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İÇİN OLUŞTURULAN 1/11/2020-31/10/2021 DÖNEMİ REASÜRANS VE KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ BELİRLENDİ. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180) 5 Kasım 2020…

DEVAMI
@