Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12

Okunma Süresi: 4 dakika ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI (PUE) DEĞERLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9537 Sayılı Kararı 17 Eylül 2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında; Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin Piyasa İşletim Usul ve Esasları uyarınca Organize Toptan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ VE BAĞLANTI EKİPMANINDA KULLANILAN MALZEMELERİN GARANTİ KAPSAMINDA VE SON 5 YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLMİŞ OLMASI ŞARTI GETİRİLDİ. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik kapsamında; tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler;…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 3 (ÜÇ) AY SÜRE İLE UZATILDI. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika MERKEZ NÜFUSU 20 BİN VE ÜZERİNDEKİ İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASINI TEMİNEN GEREKLİ YATIRIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI. İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2953) 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile;…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika PETROL HAKKI SAHİBİ ŞİRKETLERİN 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Eylül 2020 tarihli 31249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 425, 426, 427) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile; Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Sadettin AKYİL atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet ECEL görevden alındı ve bu suretle boşalan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Başkanlığını Fahrettin Altun’un yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031) 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile; kambiyo satış…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032) 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile; Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine…

DEVAMI
@