Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11

Okunma Süresi: 2 dakika YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI (YEKDEM)’NA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER VE İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017-2021 YILLARI ARASINDA PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9457, 9472 Sayılı Kararları 04 Ağustos 2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 9457 No’lu Kurul kararı ile;…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YEKDEM GELİRİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Ağustos 2020 tarihli ve 31206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (“YEKDEM”) geliri hesaplanması formülünde değişiklik yapıldı. Bu Yönetmelik 01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2020 tarihinde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402) 05 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Oğuz…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834) 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; Bankacılık Kanunu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme uyarınca yatırım teşvik uygulamalarında; Bölgede Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ yer alırken, 2.bölgede Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile, bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki listede gösterilen şekilde…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 05 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge ile, Ulaştırma altyapıları ülkelerin ekonomik gelişimini ve refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA YAPILDI. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2829) 06 Ağustos 2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VERİ PAYLAŞIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin, kurumların ve kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin Genel Müdürlük merkezi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsamakla birlikte nükleer emniyetin hedefi, kontrol, emniyet, güvenlik,…

DEVAMI
@