Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10

Okunma Süresi: < 1 dakika AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.   Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YEKDEM GELİRİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı, 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gelirinin hesaplanmasında değişiklik yapıldı.

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335) 7 Temmuz 2020 tarihli ve 31178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Karar ile, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atandı. Türkiye…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF) HAKKINDA KISMİ REVİZYON ONAYLANDI.   Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün (OTIF) 29-30 Eylül 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 12 nci Genel Kurulunda Kabul Edilen ve 7237 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan “Kısmi Revizyon”un Onaylanması Hakkında Karar (Karar…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika AVUKATLIK KANUNU VE BAROLAR İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.   7249 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Temmuz 2020 tarihli ve 31186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Kanun; baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul…

DEVAMI
@