Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10

Okunma Süresi: < 1 dakika YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZA BEYANNAMESİ ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Temmuz 2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Tebliğ uyarınca; yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Kanunla,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika 7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile, Dijital Mecralar Komisyonu Kurulmasına karar verildi.   Buna göre; Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika YERÜSTÜ SU KÜTLELERİ İÇİN ÇEVRESEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.   Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 21 Temmuz 2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile; Doğal su kütleleri için iyi ekolojik ve kimyasal duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleriiçin ise…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) TARAFINDAN UYGULANACAK AKTİF ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİ BELİRLENDİ. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.06.2020 Tarihli ve 9419 Sayılı Kararı 1 Temmuz 2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.06.2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika   ÜCRETSİZ İZİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA İLİŞKİN SÜRELER 17.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.   22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811) 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi…

DEVAMI

Okunma Süresi: 3 dakika SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ.   Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.d) 23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Tebliğ ile; Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yönetmelik ile; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12., 23. 52., 60. ve 83. maddelerinde değişiklik yapıldı. İşbu değişiklikler doğrultusunda; OSB’ler…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE VE MİLLİ GEMİ SİCİLİNE KAYITLI BAZI GEMİLER İÇİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARI SIFIRA İNDİRİLDİ.   Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Temmuz 2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Buna göre; 1 Ekim 2018’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) üye girişleri zorunlu hale getirilen derneklerin, kuruluş sonrası üye kaydı yapıp ilk genel kurullarını yapabilmelerine imkan…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”)’nun çeşitli hükümlerinde değişiklik meydana geldi. Yapılan değişiklikler aşağıda kısaca belirtilmektedir:   Taraflardan her biri,…

DEVAMI

Okunma Süresi: 4 dakika ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Temmuz 2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yapılan değişiklik ile, Organize toptan elektrik piyasalarına satış başlıklı beşinci…

DEVAMI
@