Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1

Okunma Süresi: < 1 dakika 25 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiş ve tecil faizi oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 26 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 30 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7189 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  ile 31.05.2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”’nın T.C….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 31 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)  ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altına Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ’inin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin yürürlükten…

DEVAMI
@