Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”)’nun 26 Eylül 2019 tarihli ve 8851 sayılı Kararı ile petrol piyasasında oluşan toplam marjın paylaşımına yönelik olarak; toplam marjın tespitine, marj paylaşımında asgari oranlarının belirlenmesine ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik olarak lisans sahiplerinin birbirlerine karşı yükümlüklerine ilişkin düzenlemeler tesis edilmiştir. İşbu Karar 1 Ekim 2019 tarihi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”)’nun 26 Eylül 2019 tarihli ve 8845 sayılı Kararı ile petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında tüketiciye yönelik gerçekleştirilebilecek promosyon türleri, promosyonların kapsamı ile lisans sahiplerinin yükümlüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İşbu Karar 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Karar ile lisans…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1592);  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranın, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 (yüzde iki) olarak belirlenmiştir.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 28 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17) 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren;   Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 79) 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile yapılan değişikliğe göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593) 2 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.   Asgari olarak 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1) (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Paya dayalı kitle fonlaması en temel anlamda pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade etmektedir. Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği ile; 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile vadesi en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde TCMB tarafından uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,75 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak tespit edilmiştir.

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ özetle; Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) 19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla söz konusu Genel Tebliğ hazırlanmıştır….

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)  19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğ ile; iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği olarak sayılmasına karar verilmiş ve Vergi Usul Kanunu’nun 163. maddesinde yapılan tadile göre; bir vergi…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ‘nde birtakım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. EPDK’nın 17.10.2019 tarihli toplantısında Yönetmelik’in Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esasların kabul edilmesine karar verilmiştir.  Kurul…

DEVAMI
@