Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde Kuruma yapacakları başvurular 30 Kasım tarihine kadar yapılacaktır.
  • YEKDEM’e kayıt olmak üzere başvuruda bulunacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin YEKDEM başvurusu yapmadan önce YEKDEM başvurusunu yapmaya yetkili kıldığı kişiye veya kişilere ait yetki belgelerinin aslı ya da noter onaylı bir nüshası 30 Kasım tarihine kadar Kuruma sunulacaktır.
  • YEKDEM’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, söz konusu başvurularından vazgeçmek istemeleri halinde, bu taleplerini yazılı olarak 30 Kasım tarihine kadar Kuruma bildirecektir.
  • Ön YEK listesi, Aralık ayının ilk on günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilecektir.
  • Başvurusu değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK listesi, 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@